Medici om te hoge declaraties aangepakt

DEN HAAG, 4 MAART. De Economische Controledienst (ECD) heeft vorig jaar tegen 14 medisch specialisten en fysiotherapeuten proces-verbaal opgemaakt. Zij hadden samen ruim een miljoen gulden te veel gedeclareerd, onder meer door 'fantasietarieven' te hanteren voor manuele therapie.

Dit staat in een interne rapportage die de controledienst naar minister Borst (Volksgezondheid) heeft gestuurd. Dit jaar begint de ECD een stelselmatig onderzoek naar de manier waarop de afzonderlijke beroepsgroepen declareren.

Gebrek aan mankracht dwong de dienst zich te beperken tot onderzoek naar ingediende klachten. Het uitzoeken daarvan was tijdrovend, doordat medisch specialisten en fysiotherapeuten niet verplicht zijn een boekhouding bij te houden, aldus de dienst. De minister heeft de dienst beloofd de wet op dat punt te wijzigen.

De Economische Controledienst gaat het onderzoeksteam dat zich concentreert op de uitvoering van de Wet Tarieven Gezondheidszorg met zes man uitbreiden. De ECD sluit niet uit dat hierdoor meer oneigenlijke declaraties aan het licht zullen komen.

De ECD vindt dat verzekeraars declaraties kritischer moeten beoordelen. Nu betalen ze rekeningen vaak gewoon uit, ook als daarop te hoge bedragen voor een verrichting zijn vermeld. De controledienst gaat daarom nauwer samenwerken met de gezamenlijke Werkgroep Declaraties van de zorgverzekeraars.

Het is de tweede keer dat de ECD Borst verslag doet van het onderzoek naar de mate waarin medisch specialisten en paramedici zich houden aan de Wet Tarieven Gezondheidszorg. De eerste resultaten van dat onderzoek wekten begin vorig jaar opzien, toen uitlekte dat de dienst 72 medisch specialisten en fysiotherapeuten zou hebben geverbaliseerd die zo'n twaalf miljoen gulden te veel hadden gedeclareerd.

Pagina 2: Naast privé-kliniek

Uiteindelijk bleken dit er 39 te zijn voor een bedrag van in totaal bijna tien miljoen gulden.

Uit het verslag van de Economische Controledienst (ECD) over vorig jaar blijkt dat zeker een kwart van de betrokkenen inmiddels door de rechter is veroordeeld danwel met het openbaar ministerie een schikking heeft getroffen.

Zeven van de veertien processen-verbaal die vorig jaar werden opgemaakt, waren bestemd voor voor fysiotherapeuten. Zij declareerden volgens de ECD bewust te veel, omdat ze vonden dat de geldende tarieven voor manuele therapie te laag zijn. Ze willen erkenning als manueel therapeut met aparte, hogere tarieven.

De zeven declareerden, voorzover de ECD kon achterhalen, samen ruim een half miljoen gulden te veel. Zij hanteerden tarieven die soms meer dan het dubbele waren van de toegestane bedragen. Ook werden soms verrichtingen gedeclareerd die niet waren uitgevoerd.

Daarnaast kregen twee oogartsen die voltijds werkzaam zijn bij het ministerie van Defensie een proces-verbaal. Zij hadden naast hun werk voor het departement van Defensie ook een privé-kliniek. Voor de verrichtingen in die kliniek declareerden ze in een periode van anderhalf jaar ruim 84.000 gulden te veel.

Ook deelde de ECD drie processen-verbaal uit aan plastischchirurgen. Zij declareerden een te hoog tarief voor verrichtingen die zij in privé-klinieken uitvoerden.

In totaal kregen ze daardoor in een jaar de tijd zo'n 250.000 gulden te veel op hun rekening. Een maatschap van internisten declareerde in een periode van 15 maanden ruim 300.000 gulden te veel.