Kamer: ingrijpen in gevangenis Curaçao

DEN HAAG, 4 MAART. Nederland moet rechtstreeks ingrijpen in de gevangenis Koraal Specht in Willemstad op Curaçao als de situatie daar niet snel verbetert.

De Tweede Kamer heeft dit vanochtend tijdens een debat bepaald. Minister Voorhoeve (Antilliaanse en Arubaanse Zaken) voelt “op korte termijn” weinig voor een rechtstreeks ingrijpen. Het zou de verhoudingen tussen de Antillen en Nederland schaden.

De Tweede Kamer sprak vanochtend over de toestand in de Koraal Specht naar aanleiding van een reeks gewelddadige incidenten en opstanden. Vorige week vrijdag vielen daarbij een dode en een zwaargewonde bij een gevecht tussen gevangenen onderling.

Onder aanvoering van het Kamerlid Van Oven (PvdA) pleitte de Tweede Kamer voor snel overleg met de (demissionaire) Antilliaanse regering. Levert dit overleg niets op, dan moet er een algemene maatregel van rijksbestuur komen. Nederland helpt de Antillen dan zijn autonomie in het binnenlands bestuur waar te maken. De fracties voelen ook voor hoger toezicht, waarbij Nederland rechtstreeks in samenwerking met de gouverneur ingrijpt.

Minister Voorhoeve benadrukte nog niets voor een dergelijke maatregel te voelen. Behalve negatieve reacties van de kant van de Antilliaanse politiek, verwacht hij dat de Antilliaanse gevangenbewaarders zich tegen Nederlandse inmenging zullen keren.

De minister kondigde vanochtend tien actiepunten aan, die de situatie in Koraal Specht moeten verbeteren. Zo zullen dertig gevangenen van Zuid-Amerikaanse en Haïtiaanse afkomst gratie krijgen om zo meer ruimte te scheppen in de overvolle gevangenis. Ook worden bezoekers en bewaarders gefouilleerd. Voorhoeve wil voorlopig geen zware criminelen uit de Koraal Specht naar Nederland halen. Het Tweede-Kamerlid Scheltema (D66) noemde dit een “premie op slecht gedrag”.

Wel gaat de oud-directeur gevangeniswezen van het ministerie van Justitie, K. Rook, naar Curaçao om hulp te bieden. Rook legde in de affaire rond procureur-generaal Steenhuis zijn huidige baan bij het departement neer, omdat hij minister Sorgdrager niet zou hebben geïnformeerd over de betaalde bijbaan van Steenhuis bij onderzoeksbureau Bakkenist.