Jeltsin benoemt liberaal aan hoofd militaire raden

MOSKOU, 4 MAART. President Jeltsin heeft Ruslands drie hoogste adviesraden op militair gebied samengevoegd en onder de hoede geplaatst van de liberale Andrej Kokosjin.

Deze 52-jarige bestuurder was al voorzitter van het Militaire Inspectoraat en de Defensieraad, twee organen die nu opgaan in de breed opgezette Veiligheidsraad. Kokosjin zal in zijn nieuwe functie een leidende rol krijgen bij het hervormen van het topzware, 1,5 miljoen militairen tellende Russische leger. Als voormalig onderminister van Defensie is hij een van de weinige civiele ingewijden binnen de strijdkrachten. Hoewel de Veiligheidsraad op papier slechts kan adviseren, bestrijken Kokosjins nieuwe bevoegdheden een breed terrein, van het Russische weerwoord op de uitbreiding van de NAVO tot de kwestie Tsjetsjenië. Ook de raadgeving op het gebied van contraspionage komt in handen van Kokosjin.