Inventarisatie van alle schilderijen uit de Gouden Eeuw

AMSTERDAM, 4 MAART. Er komt een wereldwijde inventarisatie van alle schilderijen die in de Gouden Eeuw in Nederland zijn gemaakt. Dat is de taak die CODEART, Curators of Dutch Art, zich heeft gesteld; een nieuw internationaal genootschap van conservatoren van Nederlandse kunstcollecties, dat op 9 en 10 maart a.s. in Den Haag zijn eerste bijeenkomst houdt.

Op de bijeenkomst, die onder meer in het Mauritshuis door zestig museumconservatoren uit zestien landen wordt bezocht, zal een 'actieplan' voor de komende jaren worden opgesteld.

Behalve een catalogus van alle Nederlandse 17de-eeuwse schilderijen die wereldwijd in openbare collecties worden bewaard, hoopt CODART alle informatie over de schilderkunst uit de Gouden Eeuw die in catalogi of op computer beschikbaar is, bijeen te brengen.

Rik Vos, algemeen directeur van het Instituut Collectie Nederland (ICN) - en zijn collega Gary Schwartz, initiator van het CODART-project - veronderstelt dat zo'n catalogus 'zeer electronisch' zal worden. “Waarschijnlijk is de hoeveelheid informatie veel te omvangrijk voor publicatie op papier. En bovendien te duur. Of er moet een uitgever opstaan die zich daarover wil buigen. Dat zou prachtig zijn.”

Aan ICN is drie jaar subsidie voor dit project toegezegd. Een aanvraag voor de daaropvolgende jaren ligt bij de ministeries van OC&W en Buitenlandse Zaken.Vos legt uit dat CODART indirect is voortgekomen uit de doelstelling van ICN het nationale kunstbezit goed in kaart te brengen. “Want dan kun je pas goed vaststellen wat je wilt behouden.” Hij was zich er snel van bewust dat zijn instelling óók moest weten welke Nederlandse kunstwerken er in buitenlandse collecties bewaard worden. “En zeker wat de zeventiende eeuw betreft is er veel meer Nederlandse kunst in het buitenland te vinden dan in eigen land,”aldus Vos van ICN, de instelling waarin sinds april 1997 het Centrale Laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van kunst en wetenschap, de Opleiding Restauratoren en de Rijksdienst Beeldende Kunst zijn opgegaan.

Tussen de conservatoren van (zeventiende eeuwse) Nederlandse kunst bestaan al vele informele contacten. CODART stelt zich ten doel dat informele netwerk te verstevigen. Vos: “We willen de uitwisseling structureren en electroniseren. Op het gebied van restauratie en conservering zou er bijvoorbeeld meer kennis uitgewisseld kunnen worden.”

Een 'discussielijst' op internet zal deelnemers in staat stellen de voortgang van kunsthistorisch onderzoek te bespreken.

Daarnaast hoopt CODART een stimulerende rol te spelen bij het uitwisselen van personeel en vakliteratuur en het voorbereiden van tentoonstellingen. “Tot dusverre gebeurt dat alleen op kleine schaal. Wij willen die samenwerking veel breder maken.” Deelnemers aan CODART communiceren in de Engelse én Nederlandse taal. “Want vrijwel elke, straks aanwezige buitenlandse conservator spreekt of leest behoorlijk Nederlands.”