IMF wil dat België arbeid minder belast

WASHINGTON, 4 MAART. België staat door de begrotingsdiscipline van de afgelopen jaren op de drempel van de Economische en Monetaire Unie (EMU), maar de werkloosheid en het belastingsniveau zijn nog steeds te hoog.

Dat schrijft het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in zijn jaarlijkse beoordeling van de Belgische economie. In die beoordeling wordt geraamd dat de Belgische economie met 2,6 procent zal groeien in 1998, iets minder dan de 2,7 procent die het IMF over 1997 berekende. Het federale begrotingstekort daalt volgens het IMF van 2,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) vorig jaar naar 1,9 procent dit jaar.

België wordt aanbevolen om op de middellange termijn de belastingdruk te verminderen, de gezondheidszorg te hervormen en de pensioensector te herzien. Door uitgavenplafonds vast te stellen voor elke bestuurslaag van de overheid moet geld worden vrijgemaakt, waardoor onder meer de kosten van arbeid kunnen worden teruggebracht en de staatsschuld verminderd. De hoge werkloosheid en de staatsschuld, die slechts mondjesmaat terugloopt, zijn volgens het IMF een reden tot zorg.

De werkloosheid in België is in februari gedaald tot 12,9 procent van de beroepsbevolking, zo liet het ministerie van Arbeid vanmorgen weten. Een jaar geleden bedroeg de werkloosheid in februari nog 13,4 procent. In januari van dit jaar was dat 13,1 procent.

In totaal zijn 442,510 mensen zonder werk. Een zesde van dat aantal is jonger dan 25 jaar. Deze jeugdwerkloosheid daalde in februari overigens sneller dan de totale werkloosheid. Het aantal langdurig werklozen steeg echter licht, en bedraagt nu 209,686. (AFP, Reuters)