Extra controle op ZAO; Ziekenfonds neemt te veel cliënten aan

DEN HAAG, 4 MAART. De Ziekenfondsraad heeft de controle op het Amsterdamse ziekenfonds ZAO verscherpt. Dit gebeurt nadat de raad is gebleken dat ZAO ten onrechte mensen heeft ingeschreven en hun behandelingen vergoedt.

In een interne notitie schrijft ZAO dat er zo'n 20.000 verzekerden ten onrechte in het bestand van het ziekenfonds zijn opgenomen. Voor hen zou de afgelopen vijf jaar jaarlijks veertig miljoen gulden aan medische voorzieningen zijn vergoed. Maar volgens een woordvoerder geeft die notitie, van september 1997, niet de werkelijkheid weer. “Ze was slechts bedoeld om de medewerkers er op attent te maken dat er scherper moet worden opgelet bij het inschrijven van verzekerden.” De Ziekenfondsraad doet geen uitspraak over de omvang van de problemen. Het college voor het toezicht op de uitgaven van de ziekenfondsen wacht daarmee tot de accountantsdienst haar onderzoek heeft afgerond.

ZAO stelt ook intern een onderzoek in. Volgens de woordvoerder heeft ZAO tot begin 1997 inderdaad een ruimhartig inschrijvingsbeleid gevoerd. Daardoor is het verzekerdenbestand 'vervuild' met mensen die geen recht hebben op inschrijving in het ziekenfonds. Het gaat daarbij ondere meer om ondernemers en buitenlanders die alleen voor medische behandeling naar Nederland komen. Het onderzoek bracht onder andere al aan het licht dat de Z. Gümus, de Turkse kleermaker die vorig jaar het land werd uitgezet, op dat moment vijf jaar ten onrechte bij het ziekenfonds was ingeschreven.

Het ZAO is doende alle nieuwe inschrijvingen uit 1997 op rechtmatigheid te controleren. Volgens de woordvoerder zou dit onderzoek tot dusver maar 150 onterechte (op een totaal van 30.000 gecontroleerde) inschrijvingen aan het licht hebben gebracht. Dit is minder dan 1 procent, een percentage dat volgens hem wordt gehanteerd als toelaatbare norm voor vervuiling van het bestand. Hij verwacht dat het onderzoek voor de zomer zal zijn afgerond en sluit niet uit dat het percentage onterechte inschrijvingen dan wel eens aanmerkelijk hoger zal zijn, omdat volgens deskundigen in het laatste deel van het bestand de meeste probleemgevallen voorkomen. Het onderzoek gebeurt naast de gebruikelijke door de Ziekenfondsraad voorgeschreven controle. Daarbij moet jaarlijks 20 procent van het verzekerdenbestand worden doorgelicht.

De gang van zaken heeft geleid tot, wat de woordvoerder van ZAO noemt, “ingrepen in het management”. Onderdirecteur P. Fikkert is aangesproken op de verruiming van het beleid. “Die ruimhartigheid stond niet officieel op papier, maar werd in de praktijk wel door het management uitgedragen”, aldus de woordvoerder. ZAO heeft Fikkert ontslagen, welk ontslag hij met succes heeft aangevochten. Vrijdag probeert ZAO voor de kantonrechter in Lelystad opnieuw van Fikkert af te komen.