Expansie in aerospace; Stork boekt ruim kwart meer winst

AMSTERDAM, 4 MAART. Machinebouwer en industriële dienstverlener Stork heeft het afgelopen jaar ruim een kwart meer winst gemaakt. De nettowinst steeg met 25,4 procent van 136,6 miljoen naar 171,6 miljoen gulden. Daarmee voldeed het concern aan de verwachtingen van het bestuur.

Voor 1998 verwacht Stork een verdere stijging van de winst. “We zouden bijna onze excuses moeten aanbieden dat we geen spectaculaire fusie kunnen presenteren, maar slechts degelijke jaarcijfers”, zei de per 1 mei naar kopieerconcern Océ vertrekkende topman J. Hovers gisteren bij de presentatie van de jaarcijfers. Stork had slechts een bescheiden acquisitie te melden: het bedrijf neemt een tweederde meerderheid in de Poolse onderneming Polmor (300 werknemers, 12 miljoen omzet). Polmor, gevestigd in Bytow (ten westen van Gdansk) is een toeleverancier voor plaatwerk en componenten en was al jaren een vertrouwd uitbesteedadres van Stork. Het Poolse bedrijf ziet Stork als een strategische en geografische versterking van haar bedrijfsonderdeel Industriële Componenten. Dit onderdeel van Storkrealiseerde in '97 ruim 900 miljoen van de totale omzet van 5,5 miljard.

Storks raad van bestuur heeft op korte termijn wel verdergaande strategische expansieplannen. Vooral voor de aerospace-activiteiten - waarin het concern sinds anderhalf jaar actief is na de overname van Fokker Aviation. Hier denkt het concern aan overnames om de specialismen in ontwerp en fabricage een groter draagvlak te geven. Stork is met de curatoren van het failliete Fokker in gesprek over de aandelen van het Belgische Sabca die zich nog in de Fokker-boedel bevinden. Een beslissing hierover verwacht bestuurslid (en aanstaand voorzitter) A. Veenman op redelijk korte termijn, in elk geval dit jaar.

Ook heeft Stork nog steeds een oogje op het eveneens in de Fokker-boedel aanwezige belang van 50 procent in ruimtevaartbedrijf Fokker Space. De gesprekken over deze mogelijke aankopen zijn al in een dermate vergevorderd stadium dat Stork voor de financiering ervan op korte termijn ca. 200 miljoen risicodragend kapitaal wil aantrekken in de vorm van achtergestelde converteerbare obligaties.

De overgenomen Fokker-bedrijven (componenten, onderhoud en service) droegen ook in '97 belangrijk bij aan de winst, mede als gevolg van fiscale verliescompensatie. Het bedrijfsresultaat van de eenheid Industrial Components steeg dankzij de activiteiten van Fokker Aviation van 43 miljoen naar 68 miljoen. De omzet van deze eenheid steeg van 538,2 naar 925,3 miljoen. Ook de omzet en het bedrijfsresultaat van de eenheid Technical Services (inclusief Fokker Services) groeiden fors.

De crisis in Azië heeft het bedrijf volgens topman Hovers nog weinig pijn gedaan. “Wij halen daar slechts 8 procent van onze omzet. Wel is duidelijk dat de textielsector minder kapitaalgoederen aanschaft, terwijl we ook bij klanten in de sector food-processing een dalende investeringsbereidheid bespeuren. Aan de andere kant is Azië zo goedkoop geworden dat het nu heel aantrekkelijk is er conponenten te laten maken.” Hovers sluit ook acquisities in Azië niet uit.

Storks omzet steeg afgelopen jaar van 4,9 tot 5,5 miljard. Het bedrijfsresultaat groeide met 23 procent tot 223 miljoen. Stork stelt een keuzedividend voor van 2,30 gulden (vorig jaar 1,90). Mede dankzij een goed gevulde orderportefeuille van 3.946 miljoen gaat Stork optimistisch 1998 in.