EU: eind dubbele renteheffingen

BRUSSEL, 4 MAART. Bedrijven zijn in de toekomst niet langer in meerdere EU-lidstaten belasting verschuldigd op de betaling van rente en rechten. Alleen in het land waar de rente of uitkering van uitgeef- of technologierechten terechtkomt, is een onderneming belastingplichtig. Daarmee komt een einde aan de voorheffingen op rentebetalingen.

De Europese Commissie heeft hiervoor vandaag een voorstel gepresenteerd. Comissaris Monti (interne markt) voldoet daarmee aan een wens van de Europese ministers van Financiën om voorzichtig een fiscale harmonisatie door te voeren. Voor de door Luxemburg omstreden bronbelasting op spaarrente komt Monti pas later dit jaar met nieuwe voorstellen. Momenteel is in veel lidstaten een voorheffing van kracht op de uitkering van rente en rechten aan bedrijven of concernonderdelen in andere EU-landen. In de landen waar dat geld terecht komt of tijdelijk op een rekening staat, wordt vaak opnieuw belasting geheven. Deze werkwijze benadeelt grote ondernemingen en staat de verdere opening van de eenheidsmarkt in de weg, zo betoogt Monti. Belastingverdragen tussen lidstaten voorzien niet altijd in een oplossing. Monti houdt in zijn voorstel rekening met de speciale positie van Griekenland en Portugal. (ANP)