Eerste Kamer stemt in met referendum

DEN HAAG, 4 MAART. De Eerste Kamer is gisteren akkoord gegaan met de invoering van een correctief wetgevingsreferendum, waardoor kiezers wetsvoorstellen na goedkeuring door het parlement alsnog kunnen tegenhouden.

De VVD stemde verdeeld, mede omdat het correctief referendum is 'uitgekleed'. Zo moeten minimaal 40.000 kiesgerechtigden vragen om een volksstemming en moeten 600.000 steunverklaringen worden verkregen. D66 had het vantevoren 'onaanvaardbaar' genoemd indien het referendum niet zou worden aangenomen. De invoering vereist een wijziging van de Grondwet en moet daarom nog een keer door zowel de Tweede als de Eerste Kamer worden behandeld.