Correcties & Aanvullingen

Soeharto-kliek

In het artikel Van Mierlo kapittelt collega Pronk over 'Soeharto-kliek' (in de krant van dinsdag 3 maart, pagina 2) stond een verwijzing naar een dubbelvraaggesprek dat de ministers vorige week hebben gegeven. Dit stond niet afgedrukt in het blad Internationale Spectator, zoals werd vermeld, maar in het blad Internationale Samenwerking.