Clinton: schending Irak leidt tot actie

WASHINGTON/ NEW YORK, 4 MAART. De Amerikaanse president, Bill Clinton, heeft Irak gisteren nog eens duidelijk gemaakt dat schending van het akkoord inzake onbelemmerde VN-wapeninspecties een strafactie zal ontketenen.

Clinton wees daarbij op resolutie 1154 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die in de nacht van maandag op dinsdag unaniem werd aangenomen en waarin Bagdad werd gewaarschuwd dat een schending van het akkoord met de secretaris-generaal van de VN “de ernstigste gevolgen” zou hebben. “De regering van Irak dient geen illusies te koesteren. De betekenis van 'de ernstigste gevolgen' is duidelijk. Dit geeft gezag om te handelen als Irak de belofte die het nu heeft gedaan niet in daden omzet”, aldus Clinton tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis.

Clinton sprak niet van militaire actie, maar medewerkers zeiden dat hij dat wel bedoelde. Amerikaanse woordvoerders zeiden uitdrukkelijk dat “de term 'de ernstigste gevolgen' diplomatieke code is voor militaire actie”.

Maar VN-secretaris-generaal Kofi Annan wees er tegelijk nog eens op dat de meeste leden van de Veiligheidsraad van mening zijn dat de VS hen eerst moet consulteren voor ze tot militaire actie kunnen overgaan. Eerder hadden onder andere Rusland, Frankrijk en China, alledrie permanent lid van de Veiligheidsraad en als zodanig in het bezit van vetorecht, zich al in die zin uitgesproken.

De officiële Franse tekst van resolutie 1154 spreekt overigens ook niet van “de ernstigste gevolgen” (wat bij voorbeeld les conséquences les plus graves of de la plus grande gravité zou zijn) maar van “zeer ernstige gevolgen” (de très graves conséquences). Volgens diplomaten in New York stond Frankrijk op deze vertaling, waarmee de zwaarte van de waarschuwing duidelijk wordt verminderd. VN-teksten worden in zes talen vertaald, die alle als origineel worden beschouwd. (Reuters, AP, AFP)