Beslissing over Weens monument holocaust

WENEN, 4 MAART. De Weense burgemeester, Michael Häupl, heeft gisteren besloten dat het holocaust-monument, zoals oorspronkelijk gepland, op de Judenplatz zal worden geplaatst. Het ontwerp, dat al maanden in een loods op zijn bestemming wacht, zal één meter zuidelijker worden geplaatst dan voorzien.

Overeenkomstig de wens van de joodse gemeenschap blijft daardoor de plaats vrij waar in de 15de eeuw het altaar van de Or-Sarua-synagoge stond. Nu de knoop is doorgehakt, is een eind gekomen aan ruim twee jaar discussies en besluiteloosheid.

De Or-Sarua-synagoge werd tijdens een jodenvervolging in 1421 in brand gestoken. Joden die in het gebouw een toevlucht hadden gezocht, kwamen bij de brand om. Tijdens de bouwwerkzaamheden voor het monument werden de resten van de synagoge ontdekt. Dat leidde tot een discussie over de standplaats van het monument. Initiatiefnemer Simon Wiesenthal vond de opgravingen geen reden het monument te verplaatsen. “Er zijn zoveel synagogen in Wenen vernietigd en de joodse gemeenschap heeft de grond verkocht, hoewel de opgegraven resten meer voorstelden dan die van de Or-Sarua-synagoge. Niemand maakt zich daar druk over”, aldus Wiesenthal. Van een voorgestelde verplaatsing naar de Heldenplatz wilde Wiesenthal niets weten. “De vermoorde joden zijn martelaars, geen helden”, was zijn standpunt.

De Weense gemeenteraad heeft het besluit twee jaar lang uitgesteld. De discussie was zo hoog opgelopen dat de politici bang waren hun vingers te branden. De sociaal-democratische burgemeester en zijn conservatieve wethouder van cultuur, Peter Marboe, deden een beroep op de joodse gemeenschap om het verlossende woord te spreken, maar deze weigerde de taak van de politici over te nemen. De voorzitter van de Israelitische Kultusgemeinde verklaarde gisteravond verheugd te zijn. Wiesenthal betreurde de tweeënhalf jaar vertraging, maar is er trots op dat Oostenrijk nu het eerste monument krijgt waarop de vermoorde joden worden herdacht en de daders aangeklaagd. Op het monument staan de 41 plaatsen in Oostenrijk waar joden werden vermoord en de tekst: Mahnmal zum Andenken an die 65.000 Österreichischen Juden die von den Nationalsozialisten in der Zeit von 1938 bis 1945 ermordet wurden.

    • Karin Juk