Weer acties ambtenaren in Duitsland

FRANKFURT, 3 MAART. Ruim 60.000 Duitse werknemers in overheidsdienst zijn gisteren de straat opgegaan om opnieuw druk uit te oefenen op de onderhandelingen over hun CAO, die vandaag worden voortgezet.

In 150 steden werden waarschuwingsacties gehouden. De staking onder trambestuurders en busschauffeurs leidden tot chaos in de ochtendspits waardoor tal van forenzen te laat op hun werk kwamen. Ook bij gemeentelijke instellingen, arbeidsbureaus en medische klinieken werd gestaakt.

Er waren twee keer zoveel werknemers op de been als de betrokken bonden ÖTV en DAG hadden verwacht. Voor vandaag rekenden de bonden erop dat zeker tachtig- tot honderdduizend werknemers aan hun oproep gehoor geven.

De vakbonden eisen een loonruimte van 4,5 procent in de nieuwe CAO die voor 3,2 miljoen werknemers zal gelden. Hun verwijt aan het adres van de overheidwerkgevers is dat zij tot nu toe geen duidelijk bod op tafel hebben gelegd.

De bonden eisen salarisverhoging, prijscompensatie, kortere werktijden en minder overuren. Daarnaast moeten afspraken over deeltijdarbeid voor ouderen nieuwe banen opleveren. Ook moeten de salarissen in het oosten van Duitsland worden opgetrokken tot de niveaus in het westen.

Tegelijkertijd moet de werkweek in de hele Bondsrepubliek naar 38,5 uur. In de ex-DDR werken de overheidsdienaren nu nog 40 uur. (DPA, AFP)