Vrijmetselaars

In NRC Handelsblad van 24 februari oefent Arjan Nijeboer kritiek uit op een artikel van correspondent Dick Wittenberg, die naar aanleiding van een Brits parlementair onderzoek opmerkt dat de Britse vrijmetselarij vaak van vriendjespolitiek is beschuldigd 'zonder dat daarvoor ooit bewijs is geleverd'.

Volgens Nijeboer is dat bewijs geleverd door twee boeken. Sinds de oprichting van de vrijmetselarij van 1717 zijn er ontelbare goede en slechte boeken over de vrijmetselarij geschreven. Opboksen tegen vooroordelen en ongefundeerde verdachtmakingen is onbegonnen werk. Toch waag ik een poging omdat de hetze nu uit een onverwachte hoek komt: een socialistisch Lagerhuislid.

Sinds de Franse Revolutie met haar leuze 'vrijheid, gelijkheid, broederschap' zijn wij eraan gewend geraakt dat men ons de raarste dingen verwijt: van een joods-communistisch complot tot anti-koningsgezindheid. Nu in Engeland sinds de dood van prinses Diana het koningshuis onder vuur ligt, worden we van het tegenovergestelde beticht: volgens Nijeboer 'reactionair' want de grootmeester behoort tot het Britse koningshuis.

Natuurlijk zijn er in Groot-Brittannië (en in Nederland) ook intellectuelen en notabelen lid van de Orde van Vrijmetselaren. Het is nu eenmaal een bekend gegeven dat vooral hoger opgeleiden politiek actief zijn, of zich inzetten in kerkelijke en maatschappelijke organisaties. De vrijmetselarij is géén geheim genootschap, maar een democratische vereniging met statuten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en te vinden in het telefoonboek. Kortom, volstrekt geen geheimzinnigheid.

    • Mat Herben