Testament van Diana onmiddellijk bestseller

LONDEN, 3 MAART. Het testament van prinses Diana dat gistermiddag is vrijgegeven, lijkt onmiddellijk een bestseller te worden. Ruim 1.400 souvenirjagers meldden zich gisteren bij Somerset House in Londen voor een kopie van haar laatste wil. Om aan de verwachte grote vraag te kunnen voldoen zijn exemplaren van het zes pagina's tellende document in het hele land verkrijgbaar bij bureaus van de burgerlijke stand. De verkoopprijs bedraagt 75 pence, zo'n tweeëneenhalve gulden.

Een testament is in Groot-Brittannië doorgaans publiek. Plaatselijke kranten mogen graag uit laatste wilsbeschikkingen citeren. Maar bij leden van het koninklijk huis hoeft het testament niet aan de openbaarheid te worden prijsgegeven. Om speculaties te voorkomen hebben de executeurs-testamentair voor de 'prinses van het volk' een uitzondering gemaakt.

Diana heeft het testament bijna vijf jaar geleden gemaakt op een moment dat haar huwelijk met prins Charles juist op de klippen gelopen was. Ze woonden al apart maar het zou nog drie jaar duren voordat ze formeel zouden scheiden. Aan de scheidingsregeling waardoor Diana in één klap 17 miljoen pond rijker werd, is het testament nooit aangepast. Was dat wel gebeurd dan hadden haar erfgenamen, zonen William en Harry, niet ruim 8,5 miljoen pond aan successierechten hoeven te betalen over de erfenis van 21,5 miljoen pond.

Prinses Diana wees haar broer en haar moeder aan als voogden voor het geval dat ook prins Charles zou overlijden. Een bepaling waar het koninklijk huis onmogelijk gelukkig mee kan zijn na de kritiek die graaf Spencer, de broer van de prinses, tijdens de uitvaartdienst van Diana op Buckingham Palace leverde. De koninklijke familie hoeft die laatste wens overigens niet te respecteren omdat zij de laatste stem heeft als het aankomt op de opvoeding van prinsen. Dat geldt ook voor het verzoek van de prinses om haar moeder, Frances Shand Kydd, bij scholing en welzijn van de kinderen te betrekken als prins Charles haar overleeft.