Station naar publiek bestel; Concertzender gered door steun van Nuis

ROTTERDAM, 3 MAART. De ConcertZender, de met opheffing bedreigde klassieke radiozender, is gered. De zender komt bij het publieke bestel. Staatssecretaris Nuis (OCW) heeft dit gisteren met de Raad van Bestuur van de NOS afgesproken.

Voor de komende twee jaar stelt Nuis 800.000 gulden per jaar beschikbaar. Directeur Aad van Nieuwkerk van de ConcertZender toonde zich gisteravond zeer verheugd over het besluit. De zender had vorige maand een reddingsactie onder de luisteraars op touw gezet en was wanhopig op zoek naar sponsors om de zender te behouden. “We hebben er hard voor geknokt, ik zie dit als een erkenning van de kwaliteit van de ConcertZender”, aldus Van Nieuwkerk. “We gaan nu eerst met de NOS overleggen hoe we dit gaan aanpakken. Na twee jaar zal worden bekeken hoe de zender structureel kan worden voortgezet.” Volgens het ministerie ligt het voor de hand een verbinding te leggen met de organisatie van de klassieke-muziekzender Radio 4.

De ConcertZender werd al eerder in zijn bestaan bedreigd, maar werd steeds net op tijd gered. In 1995 sprong Veronica in de bres, de laatste maanden kreeg de zender financiële steun van de VPRO. Het Commissariaat voor de Media heeft echter aan de VPRO laten weten dat deze financiering volgens de Mediawet niet is toegestaan, omdat de ConcertZender, ook al ontplooit hij geen commerciële activiteiten, te boek staat als commerciële zender. Nuis heeft het probleem nu opgelost door het station voor twee jaar als nevenactiviteit bij de publieke omroep onder te brengen. Daardoor kan de zender nu uit de algemene middelen worden gefinancierd.

De actie onder de luisteraars heeft volgens Van Nieuwkerk tot nu toe tussen de een en anderhalve ton opgebracht, “maar er komen nog steeds machtigingen binnen”. Daar voegt Nuis 200.000 gulden aan toe. De totale kosten van het station bedragen bijna een miljoen per jaar. Nuis heeft toegezegd om uit de algemene omroepreserve een bedrag van 600.000 gulden voor te financieren. Door dit financieringsarrangement voldoet de ConcertZender aan de voorwaarde dat nevenactiviteiten van de publieke omroep niet structureel verliesgevend mogen worden georganiseerd. De NOS zal de uitvoering van het besluit ter hand nemen.

Van Nieuwkerk weet nog niet waar de ConcertZender, die nu nog onderdak heeft bij Veronica, zal gaan uitzenden. Hij denkt dat er enkele weken nodig zijn om tot een concrete oplossing te komen.

De ConcertZender, opgericht in 1982, zendt 24 uur per dag zonder reclame klassieke muziek uit via een aantal kabelnetten en Internet. Wekelijks luisteren er zo'n 300.000 mensen naar. De zender, die voor een groot deel wordt gerund door vrijwilligers, besteedt ook veel aandacht aan Nederlandse composities, jazz en wereldmuziek.