Stap naar privatisering van Italiaanse posterijen

ROME, 3 MAART. Met een structuurverandering die de weg vrijmaakt voor privatisering, een kapitaalsinjectie en een nieuwe managing director probeert Italië zijn posterijen op Europees niveau te brengen.

De Italiaanse post is volgens vorige week gepubliceerde cijfers de traagste binnen de Europese Unie en behoort tot de meest inefficiënte postbedrijven. Het kost gemiddeld vijf dagen om een brief binnenslands te vervoeren over een afstand van 500 kilometer. In Duitsland en Groot-Brittannië kost dat een dag.

De posterijen zullen worden omgevormd van een staatsbedrijf tot een naamloze vennootschap. Dit is een eerste stap in de richting van privatisering, maar vooralsnog blijft het ministerie van Schatkist de enige aandeelhouder.

Het kabinet heeft gesuggereerd dat de posterijen in de toekomst geprivatiseerd zullen worden, maar de slechte bedrijfsresultaten maken dat vooralsnog onwaarschijnlijk. Vorig jaar heeft de post bijna 800 miljard lire verloren, ongeveer 960 miljoen gulden. Het bedrijf probeert dit jaar de verliezen te beperken tot de helft en hoopt in 1999 enige winst te maken.

Met een uitbreiding van het kapitaal van 2,5 naar 3 biljoen lire hoopt minister van Schatkist Carlo Azeglio Ciampi de posterijen de middelen te geven om zich te moderniseren en herstructureren. Zaterdag is ook een nieuwe raad van bestuur benoemd, met onder andere Corrado Passera, de voormalige topman van het telecommunicatiebedrijf Olivetti die na een conflict tijdelijk bij een bank is gaan werken. Passera zal deze week worden benoemd tot managing director van de posterijen.

Bij de Italiaanse post werken 175.000 mensen, verspreid over 14.500 kantoren. Hun productiviteit is aanzienlijk lager dan die van hun Franse of Duitse collega's.