Senaat bepleit vergoeding voor varkensrechten

DEN HAAG, 3 MAART. De vier grote partijen in de Eerste Kamer, CDA, PvdA, VVD en D66, vinden dat varkensboeren een vergoeding moeten krijgen voor de varkensrechten die minister Van Aartsen (Landbouw, VVD) hen afneemt. De partijen zijn niet tevreden over de beantwoording van de vragen uit de eerste schriftelijke termijn.

Zij praten vanmiddag verder over de wet herstructurering varkenshouderij, die de inkrimping van de varkensstapel met ten minste eenvijfde regelt. De Eerste Kamer betwist de argumentatie van Van Aartsen dat varkensrechten geen eigendomsrechten zijn en dus niet vergoed hoeven te worden. De Tweede Kamer heeft de wet in december aangenomen zonder vergoeding voor de boeren. De 'paarse' partijen in de senaat hopen dat Van Aartsen toezegt mee te werken aan een oplossing, maar zij zullen de wet niet afstemmen.