Personeel wil bemiddeling; Conflict over reorganisatie bij politie Gooi

ROTTERDAM, 3 MAART. Tussen de ondernemingsraad van het regiokorps Gooi en Vechtstreek en korpschef P.Y. Witteveen is een ernstig conflict ontstaan. De OR heeft de Hilversumse burgemeester en korpsbeheerder E. Bakker gevraagd om “voor beide partijen acceptabele” bemiddeling

Gisteren hebben de ondernemingsraad en de korpschef besprekingen gevoerd over de problemen bij het korps. De OR liet vervolgens in een persverklaring weten het vertrouwen in de korpschef nu niet op te zeggen.

De ondernemingsraad wil niet ingaan op de aard van het conflict dat is ontstaan, aldus OR-lid F. Giltay. “We willen het onderzoek door een onafhankelijke partij niet beïnvloeden door nu al naar buiten te treden.”

Ook Witteveen wil geen mededelingen doen. “De korpschef beschouwt dit als een puur interne aangelegenheid”, aldus zijn woordvoerder. Burgemeester Bakker zegt eerst het formele verzoek af te wachten van de OR om een onafhankelijke onderzoeker aan stellen.

Volgens ingewijden is er sprake van verstoorde verhoudingen tussen de korpschef en de ondernemingsraad. Witteveen zou niet goed communiceren en zich autoritair opstellen. Inzet van het conflict is een rapport van het onderzoeksbureau Andersson, Elffers, Felix (AEF). Daarin worden voorstellen gedaan om de politie in de regio flexibeler in te zetten. De OR verschilt met de korpsleiding onder andere van mening over de berekeningen die in dat rapport worden gemaakt over de hoeveelheid 'blauw op straat'.

Daarnaast houden de onderzoekers van AEF volgens de OR bij plannen voor een herschikking van politiemensen onvoldoende rekening met het uiteenlopende karakter van verschillende gebieden in de regio Gooi en Vechtstreek. Witteveen zou op zijn beurt de OR verwijten onvoldoende mee te werken aan de reorganisatie van het korps.

Witteveen is sinds 1991 korpschef in de regio Gooi en Vechtstreek, één van de kleinste politieregio's in het land.

Vorig jaar kwam de Rotterdamse korpschef J. W. Brinkman ten val nadat de ondernemingsraad en een aantal politiebonden van het regiokorps Rotterdam-Rijnmond het vertrouwen in hem hadden opzegd.