Parijs verwacht nog geen daling van budgettekort

PARIJS, 3 MAART. De economische groei in Frankrijk kan eind dit jaar de drie procent te boven gaan, maar het begrotingstekort zal in 1998 nog niet onder de 3 procent zakken. Volgend jaar zal het tekort boven de 2 procent blijven.

Dat heeft de minister van Economische Zaken en Financiën, Dominique Strauss-Kahn, in een gesprek met de Franse televisie gezegd.

Lionel Jospins sterke man op het economisch-financiële terrein heeft daarmee een eind willen maken aan de druk binnen Frankrijks linkse coalitie om 'de vruchten van de groei' te gaan uitdelen.

Strauss-Kahn heeft tegelijkertijd niet het optimisme willen dempen dat de laatste weken heerst in Parijs. Hij waarschuwt echter tegen een “poëtische en charitatieve visie” op de economische politiek. “We moeten niet alleen pleisters plakken bij de gewonden, we moeten ook werk geven aan degenen die geen werk hebben”, vervolgde hij.

De groei is in Frankrijk, na het krimpen van de economie met 1,3 procent in 1993, gestegen tot 2,8 procent in 1994, 2,1 in 1995, 1,5 procent in 1996, via 2,4 procent in 1997 naar de 3 procent waarop de begroting van dit jaar is gebaseerd. Zonder Aziatische crisis zou 3,5 procent over 1998 een reële verwachting zijn, aldus de minister.

Hij pleitte sterk voor het terugbrengen van het overheidstekort zolang de groei aanhoudt.

De overheidsschuld bedraagt 58 procent van het bruto binnenlands product (binnen het euro-criterium van 60 procent), maar volgens Strauss-Kahn is dat op den duur te veel voor komende generaties. Binnen de regering wordt gestreden over de vraag of tekortreductie urgenter is dan verlichten van de directe armoede van de sociale minima en Frankrijks 3,2 miljoen werklozen.

Strauss-Kahn constateerde in een uitvoerig tv-vraaggesprek dat de begrotingspolitiek van de regering-Jospin erin was geslaagd de koopkracht van de gezinnen te sparen, terwijl de criteria van het Verdrag van Maastricht wel werden gehaald.

Toen de regering-Juppé in juni vorig jaar de teugels overdroeg zag het er niet naar uit dat dat zou lukken. “In 1997 heerste er te veel pessimisme, we moeten waken voor te veel optimisme in 1998.”

Toch zijn de gunstige tekenen volgens Strauss-Kahn overal zichtbaar: de consumptie is hervat, investeringen worden aangekondigd, de overheidsuitgaven zijn evenwichtig, de inflatie is onder controle en de rentetarieven behoren tot de laagste. “In geen dertig jaar zijn al die factoren tegelijk zo positief geweest.” De minister schat dat de invoering van de 35-urige werkweek in de loop van dit jaar een “formidabel positief psychologisch effect” zal hebben.

    • Marc Chavannes