Ouderen

In het spaarfonds AOW, waarin reeds 750 miljoen was gereserveerd, wordt nu ook de belastingmeevaller 1997 van 2,8 miljard gestort (21 februari). Deze jaarlijkse stortingen kunnen worden afgetrokken van het tekort op basis waarvan mede wordt beoordeeld of Nederland kan toetreden tot de EMU.

De bijdragen aan het fonds worden dan ook wel gezien als 'geoormerkt' terugdringen van de staatsschuld. Dit alles voor de toekomstige ouderen die nu nog werken. Maar waar blijven de ouderen van nu? Hun toekomstbeeld is niet rooskleurig. Verhoging van huren, duurder energieverbruik, hogere gemeentelijke belastingen en heffingen, omroepbijdrage komen bij ouderen terecht die zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Geen of weinig hulp van de thuiszorg en te weinig bewegingsvrijheid, zeker in de avonduren. Vier jaar lang hebben de ouderen vernomen dat er voor hen geen geld is.

Het congres van de PvdA heeft besloten dat voor de komende periode 1,5 miljard meer moet worden uitgetrokken voor ontwikkelingshulp. Lijsttrekker Kok was niet tegen dit besluit. Maar niets voor de ouderen op dit congres.

    • H.J. Derksen