MKB pleit voor flexibeler belonen

DEN HAAG, 3 MAART. Om het werken in het midden- en kleinbedrijf financieel aantrekkelijker te maken, moeten in de collectieve arbeidsovereenkomsten meer vormen van flexibele beloning komen. Dat staat in de nota Arbeidsvoorwaarden die de werkgeversorganisatie MKB Nederland vanmorgen publiceerde.

Individuele bedrijven moeten volgens MKB Nederland in de zogenoemde branche-CAO de mogelijkheid krijgen zelf een vorm van beloning te kiezen. Dat is nu niet mogelijk.

Tijdens een persconferentie pleitte voorzitter H. de Boer ook voor verruiming van de mogelijkheden om langer te werken. Dit is volgens hem “absoluut nodig” omdat het bedrijfsleven moeite heeft de openstaande vacatures te vervullen. De Boer stelt dat het te lang duurt om de 'stille reserve' - mensen die op dit moment nog werkloos zijn omdat hun capaciteiten niet aansluiten bij de vraag - snel aan het werk te krijgen en pleit daarom als tussenoplossing voor langere werkweken. Ook lijkt het hem verstandig als bedrijven over de grens naar arbeidskrachten zoeken.

Op het gebied van beloning denkt de organisatie aan meer eenmalige uitkeringen, beloning die afhankelijk is van het bedrijfsresultaat, mogelijkheden om loon te sparen en verdere invoering van prestatiebeloning.

In de nota Arbeidsvoorwaarden stelt de werkgeversorganisatie ook het automatisme ter discussie dat werknemers elk jaar dat ze langer werken meer gaan verdienen. “Het toekennen van periodieken mag geen automatisme zijn. De meerwaarde van het bedrijf dient de leidraad te zijn.” MKB Nederland wil de bestaande beloningssystematiek meer op dit uitgangspunt afstemmen.

In het kader van brede inzetbaarheid, de zogenoemde employability, vindt MKB dat werknemers ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. “Scholing kan niet langer meer automatisch voor rekening van de werkgever komen.” MKB Nederland vindt dat werknemers een aantal vakantie- of ATV-dagen moeten inzetten voor de eigen scholing. Ook scholing op zaterdag moet tot de mogelijkheden behoren.

De modernisering van de economie en de snelle technologische veranderingen nopen tot een permanente scholing. MKB Nederland vindt dat dit niet exclusief de verantwoordelijkheid is van werkgevers.