Lokale VVD vaart haar eigen koers

De VVD in Capelle aan den IJssel wil de voormalige groeigemeente meer karakter geven, zodat niet alleen bedrijven zich er vestigen maar ook de directeuren van die bedrijven.

CAPELLE A/D IJSSEL, 3 MAART. Bij de VVD in Capelle houden ze niet erg van campagne voeren. De aanloop tot de gemeenteraadsverkiezingen verschilt eigenlijk niet veel van de rest van de afgelopen vier jaar. Het beleid van de VVD is duidelijk: niet kort voor de verkiezingen de kiezers ontdekken om hen daarna weer in de vergetelheid te storten, maar voortdurend contact houden met de burgerij. Behalve wijkbezoeken en fractiespreekuren zijn dat telefonades met uit het telefoonboek geprikte burgers, die vragen over hun ervaringen krijgen voorgeschoteld.

De reacties zijn positief. “Ik wou dat mijn eigen partij mij eens belde”, zei iemand pas geleden nog. Halverwege de raadsperiode liet de VVD bovendien een folder maken om alle burgers te laten weten wat er van de verkiezingsbeloften tot dan toe terecht was gekomen. Eén belangrijke belofte heeft de VVD niet kunnen inlossen: dat de gemeentelijke belastingen niet zouden stijgen. Met spijt memoreren de VVD'ers in Capelle dat een rioolheffing is geheven, om er meteen aan toe te voegen dat dit onvermijdelijk was. De slappe bodem in Capelle maakte een kostbare renovatie van het rioolnet noodzakelijk. En verder, zegt VVD-raadslid Hans Koolen, kun je het een mislukking noemen dat veel Capellenaren zich nog steeds niet veilig voelen in de stad. “Het tevredenheidsgevoel is nog niet groot genoeg.”

De VVD in Capelle mag de scepsis over het voeren van een verkiezingscampagne delen met landelijk lijsttrekker Bolkestein en de algemene liberale lijn volgen van een niet te bemoeizuchtige overheid, dat wil niet zeggen dat ze het in Capelle altijd eens zijn met de lijn van de landelijke partij. Zo is onlangs nog het het landelijk verkiezingsprogram gewijzigd op last van regionale afdelingen, waaronder Capelle, die niets voelden voor het plan om het wettelijk minimumloon te verlagen.

Een mooie overwinning, vindt VVD-lijsttrekker D. Kroos-Van der Meij, wethouder van stadsontwikkeling en volkshuisvesting. “Verlaging van het minimumloon draagt niet bij tot meer mensen op de arbeidsmarkt. Gaat een bijstandsmoeder uit werken als het verschil tussen uitkering en baan zo klein wordt? Die denkt: laat ik maar thuis blijven. Je kunt dat landelijk wel verzinnen, maar op lokaal niveau hebben wij er dagelijks mee te maken.”

VVD-lijsttrekker Dienny Kroos geldt in de Capelse politiek als een capabele bestuurder. Vanaf 1982 al is ze, met uitzondering van de raadsperiode 1990-1994 toen ze adjunct-directeur was van het landelijke VVD-bureau in Den Haag, wethouder in Capelle. Hooguit is ze wat snel geïrriteerd, zegt een raadslid die het meteen eigenlijk ook maar niet gezegd wil hebben, omdat de professionele waardering overheerst.

Sommige mensen maken zich boos over presentjes die drie wethouders en vier raadsleden in Capelle een jaar geleden kregen ter waarde van enkele honderden guldens. De bestuurders kregen de cadeautjes van projectontwikkelaar Maasstede Woning Ontwikkeling bij het slaan van een eerste paal voor een appartementencomplex bij het stadhuis. De twee wethouders P. Doodkorte (D66) en J. Tammel (PvdA) kregen een paar schaatsen, Kroos kreeg een geschenkbon voor de aankoop van een aquarel.

Tijdens een commissievergadering vertelt wethouder Kroos dat ze een bezoek van minister Jorritsma aan Capelle die ochtend heeft aangegrepen om haar partijgenote te wijzen op plannen van de NS om in Capelle het aantal stoptreinen te beperken. Als een raadslid van de plaatselijke partij Capels Belang suggereert dat de landelijke en de lokale tak van dezelfde partij het weer eens niet met elkaar eens zijn, zegt Kroos: “Dat is helemaal niet erg. Het is juist aardig dat er verschillen bestaan tussen de landelijke en de lokale VVD.”

Ze jaagt de agendapunten er in hoog tempo doorheen en raadsleden die wat langer doorpraten zet ze op hun nummer. Wanneer een CDA-raadslid oppert of het misschien een idee zou zijn om als gemeente de bouwers van nieuwbouwhuizen verplicht te stellen brandmelders aan te brengen, herinnert Kroos er in één zin aan dat een gemeente daar niet voor is, om zonder opkijken naar een volgende vraag over te gaan.

“Als ik ergens voor sta als VVD-lijsttrekker, dan is het voor duidelijkheid”, zegt ze een dag later in haar kamer op de tiende verdieping van het hoge gemeentehuis. “Ik hou niet van mensen die gaan zitten misschienen.” De wethouderskamer kijkt uit op de IJssel in de verte, en dichterbij op de bovengrondse metrolijn naar Rotterdam en op het vernieuwde winkelcentrum De Koperwiek, waar druk wordt gewerkt aan de bouw van een kleine schouwburg, een politiek omstreden project.

De VVD in Capelle telt zeven van de 31 zetels en vormt samen met D66 (zeven zetels) en PvdA (zes zetels) het college van B en W. Het CDA (vier zetels) verdween uit het college toen de coalitiepartijen in de raad een motie van wantrouwen aannamen tegen het CDA dat weigerde in te stemmen met lastenverzwaring voor de burger en met de bouw van het schouwburgje. Een fikse ruzie was het gevolg.

Bij de komende raadsverkiezingen zijn er 33 zetels te verdelen, twee extra. Kroos zou willen dat veel mensen op de VVD stemmen uit “waardering” voor het “stabiele beleid” dat het college volgens haar heeft gevoerd.

Als het aan de VVD ligt, zullen grote veranderingen zich de komende vier jaar niet voordoen in Capelle. Het gaat er vooral om de voorzieningen in de voormalige groeigemeente goed te beheren, de slaapstad van weleer 'smoel' te geven, de 65.000 inwoners meer dan nu het gevoel te geven in een herkenbare stad te wonen, “zodat niet alleen bedrijven zich hier vestigen maar ook de directeuren van die bedrijven”, aldus Kroos. Ze zou ook wensen dat de recreatieve waarde van de ligging aan de IJssel meer wordt uitgebuit.

Diederik van Schaijk, het jongste VVD-raadslid: “Ik vind dat in de gemeenteraad de meningsverschillen vaak kunstmatig worden vergroot. Als de pers er is, worden de raadsleden haantjes. In een besloten vergadering is het veel gemoedelijker.”

    • Arjen Schreuder