Justitie beziet traag overboeken Postbank

DEN HAAG, 3 MAART. Het college van procureurs-generaal buigt zich over een aanklacht van oplichting en verduistering tegen de Postbank. De Groningse advocaat mr. L. de Boer heeft daarvan bij het Openbaar Ministerie in Groningen aangifte gedaan. Ze vindt dat de Postbank geld bewust traag overboekt, waardoor zij ten onrechte debetrente aan de bank moet betalen.

De Postbank verdient op deze manier - net als andere banken, uitgezonderd de Rabobank - miljoenen guldens per jaar. Ondernemers en belangenorganisaties klagen al jaren vergeefs over deze zogenoemde valutering. In dit systeem zitten tussen bij- en afboeking van betalingen steeds enkele dagen. Schattingen van de kosten hiervan voor bankklanten lopen op tot zo'n 1 miljard gulden per jaar.

Het is voor het eerst dat een particulier aangifte over deze werkwijze van de banken doet. De Boer denkt een goede kans van slagen te hebben, omdat de Postbank haar inmiddels geld heeft teruggegeven voor ten onrechte ingehouden debetrente. “Dat staat nu zwart op wit.”

Opmerkelijk is dat de advocate de zaak niet civiel-rechtelijk aan de kaak stelt. “Ik heb daar de financiële middelen en de organisatie niet voor”, zegt ze.

Volgens haar is een strafrechtelijke weg ook een goede optie. Doordat de Postbank toegaf dat ze fout zat, overtreedt zij nu bewust de wet. Daarom is de aanklacht van oplichting en verduistering op zijn plaats, meent De Boer.

Het college van procureurs-generaal heeft ongeveer twee weken nodig voor een advies aan het Openbaar Ministerie in Groningen om al dan niet te vervolgen.

Als justitie besluit de bank een proces aan te doen, heeft de officier van Justitie de vrijheid de aanklacht zelf uit te breiden. Dan kan het Openbaar Ministerie naast het onrechtmatig berekenen van debetrente de bank ook vervolgen voor het opzettelijk te langzaam overboeken van geldbedragen. Op die manier kan de bank namelijk zelf enkele dagen rente over deze bedragen opstrijken.

Volgens de Boer kan justitie dan ook andere banken bij de aanklacht betrekken, als die zich schuldig maken aan dezelfde handelwijze als de Postbank. (ANP)