Initiatiefwet-Rosenmöller; FNV eens met nieuw voorstel deeltijdwerk

DEN HAAG, 3 MRT. De vakcentrale FNV sluit zich aan bij het vernieuwde initiatiefwetsvoorstel voor deeltijdwerk van GroenLinks-fractievoorzitter P. Rosenmöller. Een eerder voorstel van Rosenmöller, dat in de Eerste Kamer werd verworpen, had niet de instemming van de vakcentrale.

Volgens de FNV biedt het vorige maand aangepaste voorstel voldoende ruimte voor werknemers om hun arbeidstijd zelf in te delen. De FNV heeft het eerste, inmiddels vier jaar oude voorstel van Rosenmöller altijd “veel te mager” gevonden. “Er was geen ruimte voor CAO-afspraken. En het wetsvoorstel ging niet ver genoeg, omdat de deeltijd slechts tot twintig procent van het reguliere aantal arbeidsuren beperkt zou worden. Ook werd er geen rekening gehouden met mensen met een kleine deeltijdbaan die juist meer wilen gaan werken”, aldus een woordvoerder van de vakcentrale.

Die bezwaren zijn wat de FNV betreft met het huidige voorstel komen te vervallen. In de nieuwe initiatiefwet gaan de CAO-afspraken boven de wet, die meer fungeert als norm. Ook is de twintig procent-grens losgelaten en kunnen mensen met een bescheiden deeltijdbaan in principe hun urental uitbreiden.

Als reactie op het voorstel van Rosenmoer kwam het CDA, dat instrumenteel was in de verwerping eind vorig jaar door de Eerste Kamer van de initiatiefwet, in februari met een eigen nota, 'Zorg Echt Delen'. Daarin krijgen de sociale partners nog twee jaar de tijd om deeltijdwerk onderling te regelen; anders treedt een wet in werking die een verkorting van de werkweek met twintig procent mogelijk maakt. Hoewel in de nota meer aandacht is voor zorg en extra verlofregelingen, oordeelt de vakcentrale negatief over het CDA-plan.

Uit een onderzoek onder 488 werkende Nederlanders van achttien jaar en ouder dat in opdracht van het Radio 1 Journaal is gehouden, blijkt overigens dat één op de drie Nederlanders weer veertig uur per week wil gaan werken nu er een tekort op de arbeidsmarkt lijkt te ontstaan. De helft van de ondervraagde personen wijst echter een veertig-urige werkweek af.

De veertig-urige werkweek komt tegenwoordig nog slechts in minder dan vijf procent van de CAO's voor.