...WAAR IS FRITS? FRITS TENNIST!

Volkskrant-journalist Jan Joost Lindner gaf ooit een klassiek geworden typering van de zorgeloze politieke cultuur van de VVD. “Bij de VVD is het altijd lente”, schreef hij. “De witte bal gaat heen en weer zonder dat de punten erg tellen, en een gemiste kans leidt slechts tot goedaardige vrolijkheid wederzijds.

Na het spel de handdruk, de kwinklag en het glas.'' Het kan dan ook geen toeval zijn dat de leider van de VVD behalve zwemt ook het gezelschap van de witte bal zoekt. Legendarisch werd wat dat betreft een gebeurtenis uit de verkiezingscampagne uit 1994. Terwijl Elco Brinkman en Wim Kok zich in het zweet werkten om het gigantisch electoraal verlies te beperken, was Bolkestein op vrijdagochtenden voor vriend en vijand onvindbaar. Waar was Frits? Frits was aan het tennissen. Zoals Amerikaanse leiders bij voorkeur gaan joggen tijdens wereldcrises om hun onverstoorbaarheid te demonstreren, zocht en vond Bolkestein in de hectische politieke tijden van 1994 de witte bal.

Het kan dan ook niet anders dan dat sport ook deze verkiezingscampagne weer een voorname rol gaat spelen. Zeker nu de Olympische schaatsploeg massaal door koningin Beatrix geridderd is, zullen prominenten zich joggend, fietsend of surfend door de campagne bewegen. A-sportieve types als Wallage en Wiegel zijn gewaarschuwd.