THE ECONOMIST

De Iraakse president, Saddam Hussein, kan er niet van verdacht worden dat hij zich aan zijn woord houdt. Het is daarom van het grootste belang dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn been stijf houdt in de kwestie Irak, schrijft het Britse weekblad The Economist. Door het akkoord dat secretaris-generaal Kofi Annan in Bagdad sloot zal UNSCOM enigszins beperkt worden in haar controle-activiteiten.

De centrale vraag is nu of binnen de raad voldoende consensus blijft bestaan over de noodzaak Irak geheel te ontdoen van zijn massavernietigingswapens. De crisis heeft duidelijk gemaakt dat diplomatie alleen onvoldoende is om Saddam Hussein tot inschikkelijkheid te bewegen. Alleen het dreigement dat eventueel gewelddadige consequenties zullen volgen als Saddam zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, kan ervoor zorgen dat de huidige diplomatieke inspanningen tot een goed einde worden gebracht. Als de Veiligheidsraad nu buigt, zal het nog moeilijker worden toekomstige militaire ambities van Saddam te stoppen.