Schröder

BERLINER ZEITUNG

De SPD profiteert van het snel groeiende onbehagen over de maatschappelijke stilstand, van de toenemende vrees voor werkloosheid en globalisering. De kiezers zoeken houvast, maar geen ingrijpende verandering. Tenslotte behield Gerhard Schröder een meerderheid voor de SPD omdat hij beloofde het door hem in de afgelopen acht jaar gevoerde beleid voort te zetten. Daarmee kwalificeerde hij zich in de ogen van de kiezers ook om Kohl uit te dagen. Dat de politiek van Schröder weinig van die van Kohl verschilt, lijkt weinig storend. [...]. De CDU mag alleen nog op een fout van de SPD hopen. De campagne duurt tenminste nog enkele maanden. Net zoals de Europese verkiezingen vier jaar geleden de christelijk-liberale coalitie stabiliseerden, zo zal het resultaat van Hannover de trend in de richting van de aflossing van Kohl versterken. Een regeringswisseling in Bonn lijkt waarschijnlijker dan ooit. Maar een politieke verandering is niet in zicht.