Maandagportret

Aan de inwoners van de drie grote steden zijn de verkiezingscampagnes vrijwel onopgemerkt voorbijgegaan. Het verkiezingscircus verplaatste zich van de straat via de zaaltjes in de wijken naar de lokale en regionale televisiezenders. De landelijke partijen staan sterk, maar naar verwachting zal de helft van de kiezers niet de moeite van de gang naar het stemlokaal nemen.