Kok steunt Van Mierlo

DEN HAAG, 2 MAART. In het debat tussen de ministers Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) en Pronk (Ontwikkelingssamenwerking) over de afbakening van hun beider verantwoordelijkheden is premier Kok het geheel eens met Van Mierlo dat deze “de baas is” op Buitenlandse Zaken.

In een gesprek met het Radio I Journaal zei Kok gisteren: “De minister van Buitenlandse Zaken is de kapitein van het hele schip daar. De minister van Ontwikkelingssamenwerking is de loods. De loods heeft inderdaad een ruim budget (0,8 procent BNP, red.) maar de besteding van dat budget kan niet anders plaatsvinden dan binnen de totale eindverantwoordelijkheid van de verantwoordelijke minister, de minister van Buitenlandse Zaken.”

In een dubbelinterview van het maandblad Internationale Samenwerking met beide ministers had Van Mierlo vorige week die eerste verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor uitgaven die uit Pronks budget worden betaald. Pronk had daarop afwijzend gereageerd: “De eerste budgettaire verantwoordelijkheid ligt bij de minister van Ontwikkelingssamenwerking”.

Kok wilde niets afdoen “aan de betekenis en de kwaliteiten” van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en zei diens ministerspost ook in de toekomst te willen handhaven. “Maar de hoofdlijnen van buitenlands beleid behoren onverkort en volledig tot de competentie van de minister van Buitenlandse Zaken. Van Mierlo is de baas en niemand anders”, voegde de premier daaraan toe.