INTERNATIONALE POLITIK

De Verenigde Staten moeten ophouden al te grote verwachtingen te koesteren van de Europese bondgenoten. En Europa moet een attractieve partner voor de VS proberen te blijven door de toegankelijkheid van haar markt voor Amerikaanse investeringen te verruimen en te werken aan een geleidelijke versterking van het gemeenschappelijk buitenlands beleid.

Dat schrijft Stephan Bierling in het blad Internationale Politik, dat deze maand voor een groot deel gewijd is aan de transatlantische verhoudingen onder de titel 'Konsens-Dissens, die atlantische Gemeinschaft'. Het nummer wordt geopend met een beschouwing van de Duitse bondspresident Roman Herzog, die voor een kwalitatieve versterking van deze relatie pleit. Ook aandacht voor de verhoudingen rondom de Oostzee.