Havenbedrijven in Rotterdam gaan fusie aan

ROTTERDAM, 2 MAART. De Rotterdamse havenbedrijven Pakhoed (tankopslag en distributie van chemicaliën) en Van Ommeren (tankopslag en transport) gaan fuseren. De nieuwe onderneming zal onder de naam Vopak werken vanuit Rotterdam. Door de bundeling ontstaat een bedrijf met een breed dienstenpakket op het gebied van distributie en logistiek voor de olie- en chemische industrie. In 1997 bedroeg de omzet van de twee bedrijven samen circa 7 miljard gulden en het bedrijfsresultaat 600 miljoen.

De gezamenlijke marktwaarde van beide bedrijven is bij de huidige beurskoers 3,5 miljard gulden. Bij de nieuwe onderneming werken 9.000 mensen.

Vanochtend zijn de ondernemingsraden en de vakbonden op de hoogte gesteld van de fusie, die een verlies oplevert van 150 arbeidsplaatsen. Vopak denkt dit probleem op te lossen zonder gedwongen ontslagen. In een toelichting zei Pakhoed-bestuursvoorzitter Westdijk - die tot zijn pensioen in 2001 de nieuwe voorzitter zal zijn van Vopak - vanochtend dat de timing van de fusie in zijn optiek uitstekend is. Beide ondernemingen presenteerden vanochtend recordresultaten. Pakhoed maakte vanmorgen een nettowinst over '97 bekend van 191 miljoen en Van Ommeren van 140 miljoen.

Bestuursvoorzitter van Van Ommeren Van den Driest - vice-voorzitter van Vopak die in 2001 Westdijk opvolgt - ziet vooral de groeikansen van de nieuwe onderneming als groot voordeel van de fusie. In de tankopslag voor olie, chemie en eetbare oliën hebben beide bedrijven een marktaandeel in de wereld van 30 procent. Alleen in Rotterdam en Antwerpen overlappen de activiteiten van beide bedrijven elkaar sterk. Om die reden wordt een vermindering van tankopslag in deze regio's verwacht. Ook omdat Brussel - dat de fusie nog moet goedkeuren - bezwaar kan maken tegen een dergelijke concentratie.

“Ik ben altijd een tegenstander geweest van een fusie met Pakhoed”, zei Van den Driest. “Eigenlijk ben ik dat nog wel een beetje. Wanneer je de situatie in Rotterdam bekijkt denk je: waar begin je aan? Maar bij Van Ommeren begonnen we mede door de geluiden van onze klanten ook steeds meer de voordelen in te zien van een fusie.”

Vopak beschikt volgens Westdijk en Van den Driest over de financiële kracht om distributie en logistiek op wereldschaal uit te breiden. Beide bedrijven beschikken samen over een vloot zee- en binnenvaartschepen en een netwerk van opslagtanks die op eigen kracht niet zouden kunnen worden gerealiseerd. De fusie geschiedt door aandelenruil op basis van pariteit.

Pagina 11: Vopak: fors investeren

Aandeelhouders Pakhoed ontvangen voor elk certicaat één aandeel Vopak. Aandeelhouders Van Ommeren krijgen voor een certificaat 1,22 aandelen Vopak. De reorgansatie- en fusiekosten worden begroot op 100 miljoen. Daar staat tegenover dat beide bedrijven binnen twee jaar jaarlijks aan directe kosten 50 miljoen denken te besparen.

Vopak streeft naar een gemiddeld rendement op eigen vermogen van 16 procent. De sterke balans stelt het bedrijf volgens Westdijk in staat de komende twee jaar een bedrag tussen de 1,5 en 2 miljard gulden te investeren in tankopslag en scheepvaart zonder dat daar vreemd vermogen voor aangetrokken hoeft te worden. Vooral de distributie van chemische produkten beschouwt het bedrijf als een groeimarkt. De marktpositie zal in die sector belangrijk worden versterkt, waarbij wordt gedacht aan een verdubbeling van de omzet in vijf jaar.

“Lang gedacht, nooit verwacht en toch gekomen”, karakteriseert Westdijk de nieuwe mammoet-onderneming die met het Amerikaanse GATX, de derde grote aanbieder in de wereld van tankopslag, een groot aantal joint-ventures heeft. Met name in het Verre Oosten. Van Ommeren is vooral actief in China en Indonesië. “Dat de opbrengsten in het Verre Oosten door de financiële crisis minder zullen zijn dan verwacht calculeren we in”, zeggen Westdijk en Van den Driest in koor. Westdijk heeft minister Wijers vorige week uitgelegd waarom beide bestuursvoorzitters niet meekonden met de economische missie naar China.

Vanochtend wapperden er al twee vlaggen van Pakhoed op het hoofdkantoor van Van Ommeren aan de Westerlaan in Rotterdam. Gedacht wordt ook het nieuwe hoofdkantoor van Vopak daar te vestigen. Pakhoed is nu gevestiogd aan de Blaak in Rotterdam. Het logo van Vopak wordt de hoed van Pakhoed. Welke kleur de hoed krijgt is nog niet beslist. Waarschijnlijk niet het groen van Van Ommeren. Westdijk: “Ik kreeg vanochtend een fax van een van onze managers in die regio dat een groene hoed in China het symbool is voor overspel.”

    • Marc Serné