FNV hekelt arbodiensten

DEN HAAG, 2 MAART. Werknemers voelen zich bedreigd door arbodiensten. Dat concludeert de vakcentrale FNV nadat het een maand een telefonische klachtenlijn opgesteld heeft gehad over de diensten. De FNV houdt de telefoonlijn tot de zomer open, maar constateert na ruim honderd - niet zelf geverifieerde - gesprekken dat er bedrijfsartsen van de arbodiensten zijn die zieke werknemers dwingen aan het werk te gaan.

De directeur van de branchevereniging van de arbodiensten, C. Steenbergen, is het oneens met de kritiek van de FNV. “Er zijn twee miljoen ziekmeldingen per jaar en het zeer beperkte aantal van honderd klachten; kennelijk gaat het in veruit de meeste gevallen goed.” Volgens FNV-beleidsmedewerker J. Hooiveld “gaat het juist helemaal niet goed in de spreekkamer van de bedrijfsarts”. Deze legt het advies van de huisarts van een zieke werknemer om 'uit te zieken' vaak naast zich neer. Een aantal bellers kreeg van de arts van de arbodienst het advies om bij overspannenheid of bij een conflict met de werkgever zelf ontslag te nemen. “Zeer afkeurenswaardig”, oordeelt de FNV, “daarmee verspelen werknemers al hun rechten.” Ook zouden de bedrijfsartsen vertrouwelijke gegevens naar aanleiding van gesprekken in de spreekkamer doorspelen naar personeelsfunctionarissen.