Chemiemarkt blijft goed; Omzet en winst DSM 21 pct hoger

HEERLEN, 2 MAART. Chemieconcern DSM heeft vorig jaar een nettowinst behaald van 871 miljoen gulden op een netto-omzet van 12,4 miljard. Zowel winst als omzet is vorig jaar met 21 procent gestegen.

Een jaar eerder bedroegen winst en omzet nog respectievelijk 720 miljoen en 10,2 miljard gulden.

Bestuursvoorzitter Simon de Bree noemde de jaarcijfers vanochtend bij de presentatie ervan 'wederom goed'. Het rendement op het geïnvesteerd vermogen kwam over 1997 uit op ruim 16 procent. DSM streeft naar 15 procent rendement. Het concern beschouwt dat als een goed gemiddelde.

De Bree schreef de resultaten toe aan goede economische omstandigheden en aan DSM's groeistrategie. Die strategie is, aldus de bestuursvoorzitter, gebaseerd op twee peilers. Aan de ene kant is dat het actief handhaven van de leidende positie op de markt voor polymeren en industriële chemicaliën, en aan de andere kant uitbreiding en versterking in fijnchemie en productie van hoogwaardige materialen.

De Bree: “In het afgelopen jaar hebben we belangrijke stappen gezet, zowel in de polymeren als in de fijnchemie. Deze groeistrategie en rendementsverbetering bij een aantal onderdelen van het concern zijn uitgangspunten voor winstgevende groei.” Vorige week maakte DSM bekend het Delftse biotechnologische en farmaceutische bedrijf Gist-brocades over te nemen.

De nettowinst per gewoon aandeel DSM steeg van 22,75 naar 28,72 gulden. Het concern keert een dividend uit van 10 gulden per aandeel. In augustus vorig jaar werd al tussentijds 3 gulden per aandeel uitgekeerd. Het slotdividend van 7 gulden is naar keuze op te nemen in contanten of aandelen.

De Bree verwacht in het eerste kwartaal van dit jaar goede marktomstandigheden. Dat komt zowel door de gunstige koers van de Amerikaanse dollar als door lagere olieprijzen. Daardoor zullen de resultaten in het eerste kwartaal duidelijk hoger uitkomen dan die over het eerste kwartaal van vorig jaar. De bestuursvoorzitter rekent bovendien op aanhoudende economische groei in Europa en de Verenigde Staten. De Bree noemde het moeilijk het effect van de Aziatische financiële crisis op de wereldmarkt voor chemicaliën te taxeren. Om die reden vindt De Bree dat hij geen uitspraken kan doen over het lopende boekjaar.

DSM's netto-omzet steeg vorig jaar vooral doordat vrijwel alle bedrijfsonderdelen hogere volumes afzetten. Gemiddeld ging het hier om 10 procentpunt van de 21 procent omzettoename. Aangekochte bedrijven leverden, gecorrigeerd voor afgestoten activiteiten, 4 procentpunt omzetgroei op, hogere prijzen zorgden voor 3 procentpunt. De koersstijging van met name de Amerikaanse dollar en het Britse pond hadden een gunstig effect van gemiddeld 4 procentpunt.

Het bedrijfsresultaat steeg vorig jaar met 203 miljoen gulden, van 998 miljoen tot 1,201 miljard guoden. De marge - het bedrijfsresultaat in procenten van de netto-omzet - bleef met 9,7 procent op hetzelfde niveau als dat van 1996. Het rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen nam toe van 14,6 procent in 1996 tot 16,4 procent.

Alle onderdelen van het chemieconcern hebben het vorig jaar beter gedaan dan in 1996. Bij DSM Agro daalden de prijzen voor stikstofhoudende meststoffen sterk ten opzichte van 1996. Dat kwam door een achterblijvende vraag vanuit met name China. Bovendien was er overproductie door West-Europese fabrikanten, hetgeen leidde tot hoge voorraden. Daarnaast nam het aandeel van geïmporteerde meststoffen in Noordwest-Europa toe. Al deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat het prijsniveau 20 procent lager was dan in 1996. Het bedrijfsresultaat van DSM Agro is als gevolg van lagere opbrengstprijzen en hogere grondstofprijzen - vooral aardgas - aanzienlijk gedaald.

De markten voor DSM Fine Chemicals groeiden wereldwijd vorig jaar met ongeveer 7 procent. Van de afzet ging ruim 50 procent naar de geneesmiddelenindustrie.