Bezielde kosmos

Qua herkomst en opvoeding is de 57-jarige Paul Breekveldt een gereformeerde jongen. Hij heeft de hele Heidelbergse Catechismus, het 14de-eeuwse calvinistische leerboek over de zondigheid, uit zijn hoofd moeten leren. Hij weet er nog van, maar doet er niets meer mee, want Breekveldt is een andere, alternatieve kant opgegaan.

Sinds twintig jaar is hij de uitgever/hoofdredacteur van het nieuwetijdsblad Onkruid, het blad voor aarde, lichaam en geest dat deze maand zijn twintigjarig bestaan viert. “Lang geleden was ik hoofdredacteur van het VNU-blad Kinderen”, vertelt hij. “Daarna kwam Onkruid. Eerst als VNU-uitgave en sinds vijftien jaar als zelfstandig blad, dat gelezen en geraadpleegd wordt door het soort mensen “dat zich bewust is van de samenhang der dingen en weet wat de antwoorden op de grote zijnsvragen zijn'.

Het gaat Onkruid voor de wind. Het blad lijkt sinds een paar jaar een succes-verhaal te zijn. Het bestaat voor circa tweederde deel uit artikelen over bijvoorbeeld reïncarnatie en hoe iemand zijn eigen wederopstanding kan beleven, uit boekbesprekingen ('Zen voor katten') en columns. Voor de rest zijn er in Onkruid tal van grote en kleine advertenties te vinden van New Age-winkels, van een beroepsopleiding tot poly-energetisch therapeut en over de kracht van zuivere geuren. “We hebben gekozen voor de damesbladbenadering', merkt de hoofdredacteur op. “Dat wil zeggen dat we vlak op de gevoelens van onze lezers gaan zitten en geen moeilijke artikelen of theoretische beschouwingen willen hebben.”

Breekveldt ziet niet graag dat het blad als een uitgave van de New Age-beweging wordt gezien. “We delen de ideeën die daar leven wel, maar de lezers vinden 'new age' een beetje eng woord en een te vaag begrip.” Maar dat het bij Onkruid om de nieuwetijdswereld gaat, is zonneklaar. De zekerheid dat 'de dingen zinvol zijn', dat ze 'in relatie tot elkaar' staan, dat er 'geen chaos heerst en geen zinloosheid bestaat', vormt de basis van de filosofie van het blad. “We gaan uit van de wetenschap dat de kosmos bezield is”, zegt Breekveldt, “en houden nadrukkelijk rekening met geestvorming en met de invloed van de planeten op ons bestaan. Het gaat allemaal om een ander cultureel paradigma, om verzet tegen die nihilistische gedachte waarvan Sartre de meest uitgesproken exponent was.”

De echte paradigma-doorbraak moet volgens hem nog komen, “maar we zijn al een eind op weg”. Breekveldt: “In twintig jaar tijd is de houding tegenover de ecologische landbouw totaal veranderd. Wat vroeger belachelijk werd gevonden, wordt nu - ook in economisch opzicht - zeer gewaardeerd. Iets dergelijks zie je ook bij de alternatieve geneeskunde. We hebben dan geen goeroes van formaat, maar in spiritueel opzicht zijn we met driehonderd centra vergelijkbaar met Californië.”

    • Frits Groeneveld