Akkoord leraren en middelbare scholen over minder lesuren

ROTTERDAM, 2 MAART. Leraren op middelbare scholen hoeven vanaf augustus nog maar 26 uur per week les te geven in plaats van 28 uur. De onderwijsbonden hebben vandaag in grote lijnen ingestemd met een concept CAO-akkoord hierover dat is opgesteld door de schoolbesturen.

Rond het middaguur onderhandelden de onderwijsbonden CNV, AOb, AbvaKabo en CMHF nog met de besturen over de uiteindelijke versie van het akkoord, maar de bonden verwachtten dat de partners het eens zouden worden omdat hun belangrijkste eis, arbeidsduurverkorting, is ingewilligd. Het akkoord is mogelijk geworden doordat minister Ritzen (Onderwijs) vrijdagavond toezegde 42 miljoen gulden voor het komende schooljaar uit te trekken en 75 miljoen in 1999. De schoolbesturen en de bonden moesten het vandaag nog eens worden over één punt: faciliteiten voor leraren in de medezeggenschapsraad. Nu het belangrijkste twistpunt - maximaal 26 lesuren per week - echter is weggenomen, zijn de partners optimistisch. Over het seniorenverlof hebben ze afgesproken dat leraren van boven de 52 jaar minder salaris hoeven in te leveren voor de verlofuren die ze opnemen, zoals in de CAO voor het basisonderwijs.

Het akkoord volgt na tweeënhalf maand onenigheid tussen schoolbesturen en onderwijsbonden, waarin ruim 20.000 leraren een dag staakten uit protest tegen de hoge werkdruk. De onderwijsbonden eisten minder lesuren voor alle leraren omdat die volgens hen veel taken buiten de les moeten verrichten; de schoolbesturen onderkennen de hoge werkdruk, maar zeiden dat minder uren onbetaalbaar was. De bonden hadden in de centrale CAO voor basis- en middelbare scholen met Ritzen afgesproken dat hij de arbeidsduurverkorting slechts voor 70 procent financieel hoefde te compenseren. Ritzen deed de financiële handreiking alleen omdat de sociale partners vorige week de wil toonden het conflict te beëindigen, aldus zijn woordvoerder.