Zeer slecht jaar voor roofvogels in Nederland

MEPPEL, 28 FEBR. Voor de roofvogels in Nederland is 1997 een uitzonderlijk slecht jaar geweest.

Door een combinatie van factoren was het voedselaanbod voor bijna alle roofvogelsoorten slecht tot zeer slecht. De Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN) heeft dit vandaag op de landelijke roofvogeldag in Meppel bekendgemaakt. Vooral de muizeneters hadden te kampen met voedseltekorten. Een groot aantal bruine kiekendieven, buizerds en torenvalken kwam niet tot broeden. Het voedselgebrek zorgde voor een late start van de eileg, kleine legsels, weinig uitvliegende jongen en grote sterfte onder de jongen op het nest. Ook de vogeleters deden het door het geringe voedselaanbod slecht. Veel haviken en sperwers gingen daardoor niet tot nestelen over waardoor maar weinig jongen zijn uitgevlogen. Verder constateert de werkgroep dat de populatie haviken in ons land aan het vergrijzen is. Dat leidt tot steeds minder voortplanting en een afnemende havikstand. Veel roofvogels zijn vorig jaar opzettelijk gedood. Van deze dieren bleken 159 vergiftigd, dertien doodgeschoten en tien geklemd. (ANP)