Wallage foldert in Almelo en eet hutspot in Zutphen

ALMELO, 28 FEBR. Jacques Wallage brengt de groeten van premier Kok over aan de afdeling van de PvdA in Almelo. “Ik heb tegen hem gezegd: 'Ik doe het echt, hoor'. 'Dat is ook de bedoeling', zei Wim toen.” Het gelach klinkt gevleid.

Het PvdA-campagne-team overlegt over het laatste offensief op de avond voor de gemeenteraadsverkiezingen. “We gaan nog flink folderen in wijken met een lage opkomst. Gewoon door de brievenbus, want met aanbellen krijg je meteen een concert van hondengeblaf”, zegt lijsttrekker Jan de Ruiter. Voorzichtig oppert Wallage: “Toch aanbellen! Dat deed ik ook altijd in Groningen in dat soort wijken. Dan ik ging naar De Hoogte en zei 'u moet gaan stemmen, want in Helpman stemmen ze ook'.”

PvdA-fractievoorzitter Wallage benut het reces van de Tweede Kamer om twee weken lang kriskras door Nederland campagne te voeren voor de raadsverkiezingen van volgende week woensdag. De ex-wethouder van Groningen heeft er ervaring mee sinds hij, achttien jaar oud, campagneleider was van de lokale PvdA. “Andere politici gaan skiën, maar voor mij is dit vakantie. Even weg uit Den Haag en praten met mensen.”

Op de markt in Almelo, traditioneel een geliefd jachtterrein voor politici, beweegt Wallage zich inderdaad uiterst ontspannen. Mensen met grote boodschappentassen laten zich gewillig een folder in de hand duwen en horen hem geduldig aan. Een wat oudere dame weigert de folder en fluistert vriendelijk in zijn oor: “Ik ben een katholiek van vroeger.”

In een uurtje van praten over werkloosheid, de hoogte van uitkeringen en de gezondheidszorg jaagt Wallage er de volledige foldervoorraad doorheen. De Almelose PvdA'ers zijn blij met hem.

Bij Radio Almelo (“Hoeveel luisteraars? Zeven- tot elfduizend. OK.”) krijgt Wallage telefonisch van een luisteraar te horen: “Ik stem nooit meer PvdA”. Door de ingreep in de Nabestaandenwet en de problemen met de koopkracht heeft de belster een flinke veer moeten laten en dreigt ze SP te gaan stemmen. “Aan de verbetering van de koopkracht hebben we 850 miljoen besteed en dat is geen klein bier. Uw boosheid kunt u goed kwijt met een tegenstem op de SP, maar de PvdA zorgt voor oplossingen”, zegt Wallage.

Enschede heeft voor Wallage een hele middag in de stadsvernieuwingswijk Wesselerbrink in petto. Een delegatie strijkt neer in de daarvoor wat te kleine huiskamer van de familie Brouwer in een flat die nog opgeknapt moet worden. Zichtbaar op haar gemak gesteld door de geroutineerd ondervragende Wallage spuwt mevrouw Brouwer haar gal over de vervallen schuttingen, het vuilnis op straat, agressieve jongeren en asociale buurtgenoten. Wallage vraagt zijn partijgenoten: “Kunnen jullie even wat punten op papier zetten die jullie veranderd willen zien bij de toewijzing van woningen? Dan kan ik het inbrengen bij gesprekken over het regeerakkoord.”

Bij de maaltijd met hutspot in Zutphen (“Op tv is 'ie altijd zo wijsneuzig, maar in het echt is hij warm”, zeggen disgenoten) herhaalt Wallage dat de PvdA ook een lokale partij is: “Maar dan een met vrienden in de Kamer en het kabinet.”

Dan is het tijd voor de volgende halte in de campagne: Venlo.