Verpleeghuizen

Onder de kop 'Ziekenverzorgers niet slecht af' formuleert freelance journalist Renée Braams - vermoedelijk op basis van het feit dat zij incidenteel als verpleeghulp werkt - een aantal dubieuze uitspraken (26 februari).

De wilde verhalen over misstanden en mensonwaardige toestanden in de Nederlandse gezondheidszorg zijn, zo betoogt zij zonder enig voorbehoud, overdreven: de werkdruk in verpleeg- en verzorgingshuizen is normaal en de kwaliteit van de ouderenzorg is grosso modo prima; ook de werkdruk zou niet te hoog zijn. Het zijn in de optiek van Braams slechts clichés waarin met name televisiedocumentaires grossieren. Dergelijke verhalen zouden kwistig worden opgedist en politici durven ze nauwelijks te relativeren onder invloed van de komende verkiezings- en formatietijd. Kortom: er zou louter sprake zijn van negatieve stemmingmakerij.

Het niet mis te verstane signaal van ziekenverzorgenden - maar liefst 85 procent beklaagt zich over gebrek aan tijd om persoonlijke aandacht aan patiënten te geven - is, zo concludeert Braams, geen gevolg van tijdgebrek, maar representeert het onvermogen van de verzorgende om persoonlijke aandacht te geven. Ze willen dit wel maar kunnen gewoon niet. Er valt uiteraard wel het een en ander te verbeteren op dit terrein, ook wat betreft het leren schenken van persoonlijke aandacht, maar om het ervaren gebrek aan tijd voor persoonlijke aandacht nu helemaal te verklaren vanuit onvermogen van de kant van de verzorgenden, getuigt van een ontoelaatbaar simplisme dat geen recht doet aan de vaak grote inzet van verzorgenden.

Wie een dierbare - familielid, vriend of kennis - in een verzorgings- of verpleeghuis heeft aangetroffen: vastgebonden, gesedeerd, uitgedroogd of liggend in eigen uitwerpselen, die weet dat dit niet kan en niet mag. Het is mensonterend.

Het geeft overigens ook geen pas om de alarmerende publiciteit zonder meer af te doen als negatieve stemmingmakerij. Wij zijn op z'n minst aan onze weerlozen verplicht om de verhalen over hun behandeling au serieux te nemen.