V.d. Broek: Italië moet in EMU komen

ROTTERDAM, 28 FEBR. Europees Commissaris Hans van den Broek is geruster met een Italië dat aan de Economische en Monetaire Unie meedoet dan een Italië dat daarbuiten valt. “Het zou een groot goed voor ons allen zijn als Italië aan de criteria kan voldoen”, zegt hij tegenover deze krant.

Van de Broek zegt vooral te vrezen voor de gevolgen voor Italië als dat land van deelname aan de laatste fase van de EMU zou worden uitgesloten.

Gisteren hebben de laatste lidstaten van de Europese Unie hun financiële cijfers over 1997 bij de Europese Commissie gepresenteerd. Het ziet er op basis daarvan uit dat veertien van de vijftien lidstaten, waaronder Italië, zijn geslaagd voor de 'EMU-test'. Die cijfers dienen als uitgangspunt voor het besluit in mei over welke lidstaten de euro als munt zullen kunnen invoeren. Nederland maakte vrijdagmiddag bekend dat het overheidstekort uitkomt op 1,4 procent van het bbp en de staatsschuld op 72,1 procent van het bbp.

Premier Kok vindt dat de cijfers van de EMU-kandidaten er “op het eerste gezicht” goed uitzien. “Er zit in ieder geval niemand boven een financieringstekort van 3 procent”, zei hij op zijn wekelijkse persconferentie.

Premier Kok maakte gisteren relativerende opmerkingen over de enorme staatsschuld van Italië, die ruim twee keer zo hoog is als door het Verdrag van Maastricht wordt toegestaan. Hij vindt dat in aanmerking moet worden genomen dat landen als Italië financieel gezien “een moeilijk verleden meezeulen”.

Volgens Kok is het in ieder geval goed nieuws dat de staatsschuld in Italië is gedaald. Wel wees hij erop dat bij de uiteindelijke beoordeling door regeringsleiders in mei over wie wel of niet tot de EMU zal toetreden niet alleen deze jaarcijfers een rol spelen. “We hebben het nu over 'op het eerste gezicht'. De cijfers zullen door het Europees Monetair Instituut en de Europese Commissie worden geanalyseerd. Daarbij zal ook gekeken worden naar de onderbouwing, de duurzaamheid en de soliditeit van de begrotingen waarop deze cijfers zijn gebaseerd.”

Ook wat Italië betreft zal daarbij moeten worden beoordeeld in hoeverre de maatregelen die tot de huidige cijfers hebben geleid allemaal van structurele aard zijn. “Het gaat daarom volgens het Verdrag van Maastricht ook om afspraken die garanderen dat ook de begrotingen van 1998 en 1999 degelijk zullen zijn. Naarmate Italië in staat en bereid is daarover toezeggingen te doen, wordt de kans groter dat ook zij zullen toetreden,” aldus Kok.

Over de stijgende staatsschuld van Duitsland - toetreding tot de EMU vereist volgens het Verdrag van Maastricht in principe een dalende staatsschuld - zei Kok dat moet worden bedacht dat die stijging vooral een gevolg is van de hereniging met Oost-Duitsland die de Duitse schatkist veel geld heeft gekost. “Bovendien is het natuurlijk ondenkbaar dat de EMU straks zonder Duitsland van start zou kunnen gaan. Ik geloof niet dat er reden is tot zorg over de financiële soliditeit van de Duitsers.”