Underdog

Anil Ramdas denkt, voelt en handelt in zijn columns vanuit het perspectief van de 'andere' etnisch-religieuze 'underdog' die in zijn opgave om in het pulletje te vallen van intellectueel en wit Amsterdams-Nederland geraffineerd te werk gaat.

Zijn obsessie voor en zijn gepercipieerde hiërarchische verdelingen, waarin blanken en etnische hindoes hoog en negers, moslims en de rest in lagere regionen geplaatst zijn, maakt hem tot een opportunist.

Ramdas haalt zijn voordeel uit een politieke strategie van etnisch religieuze en racistische verdeel en heers of 'likt naar boven en trapt naar onderen'. Deze strategie kan hij bovendien vrijelijk beoefenen in een land met een besmet koloniaal en antisemitisch verleden.

    • T. Olivieïra