Stemadviezen

Schrijvers zijn, zoals Connie Palmen onlangs op de televisie uitlegde, publieke persoonlijkheden. In een week voorafgaande aan verkiezingen laten nogal wat van die publieke persoonlijkheden zich ertoe verleiden het publiek van een stemadvies te voorzien. Ook politici zelf zijn publieke persoonlijkheden, maar hun stemadvies legt merkwaardig genoeg minder gewicht in de schaal.

Hij zegt het zonder bitterheid, maar onomwonden: de politieke cultuur is terug bij toen. “Als ik zie hoe moeilijk de politiek mensen activeert, dan herken ik daar iets in begin zestiger jaren. Iets van de dode verhoudingen van toen hebben we nu terug.”