Plakcampagne SP wekt kritiek

ROTTERDAM, 28 FEBR. De manier waarop de Socialistische Partij (SP) affiches plakt in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 4 maart heeft in verscheidene gemeenten tot commotie geleid.

Al in januari doken overal in het land forse affiches op met daarop een tomaat en de tekst: '1998: het jaar van de tomaat'. Op hetzelfde moment kregen bijna twee miljoen huishoudens de 'Jaar van de tomaat-krant' van de partij in de bus. De naam van de SP stond niet op de affiches vermeld. “We wilden mensen nieuwsgierig maken”, aldus partijsecretaris T. Kox. De SP wilde de andere partijen ook een stap voor blijven op het moment dat in gemeenten de speciale borden werden geplaatst voor verkiezingsaffiches. Kox: “In de meeste gemeenten is dat gelukt.”

De vroege start leidde in Vlissingen tot rumoer. Daar tekende het CDA in de gemeenteraad protest aan tegen de 'valse start' van de SP. Al voordat het op 2 februari officieel was toegestaan om de speciaal neergezette borden te gaan beplakken, had de SP die borden al volgehangen met tomaataffiches. De gemeente besloot de affiches te verwijderen. De kosten daarvan zullen niet worden verhaald op de SP, omdat de brief met de regels voor het plakken te laat bij de SP is binnengekomen, aldus een woordvoerder van de gemeente. Wel heeft de gemeente nu al besloten dat er duidelijkere regels zullen worden opgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2002.

In Zandvoort zal wel een poging worden gedaan om de kosten van het verwijderen van affiches op de SP te verhalen. Het gemeentebestuur heeft de SP gesommeerd affiches en stickers op onder andere glasbakken en lantarenpalen te verwijderen. De SP-afdeling stelt echter dat zij die niet zelf geplakt heeft. “Iedereen heeft toegang tot ons campagnemateriaal. Wij worden valselijk beschuldigd”, zegt lijsttrekker K. Hoed. De gemeente heeft inmiddels een schoonmaakbedrijf ingehuurd om de affiches te verwijderen. De SP zal weigeren de rekening daarvan te betalen. Ook in Leeuwarden heeft het gemeentebestuur de SP per brief gemaand om tomatenstickers te verwijderen. “Maar er zijn helemaal geen harde bewijzen wie die stickers heeft geplakt”, zegt penningmeester K. Dolstra.

De SP-afdeling in Heerlen plakte tomaataffiches op een aantal verkrotte panden in de stad. Lijsttrekker R. de Wit: “Die verloederde gebouwen zijn iedereen een doorn in het oog. De gemeente schreef ons vervolgens een brief dat wij bijdroegen aan de verloedering, terwijl die affiches de boel juist een beetje opfleuren.” Volgens De Wit zitten er politieke motieven achter de bezwaren. “Want het gaat heel goed met de SP, ook in Heerlen. We zouden weleens de grootste partij kunnen worden.”

In Valkenburg zijn door de SP geheel met affiches bedekte verkiezingsborden zelfs weggehaald door de gemeente. De gemeente beweert dat er een nieuwe indeling van vakken voor de verschillende partijen op de borden moest komen, aldus SP-lijsttrekker S. Kleijnen, maar dat zijn volgens hem 'smoesjes'. Bij de nieuwe borden heeft de SP zich aan de toebedeelde vakken gehouden. Wel hebben 'sympathisanten' op illegale plekken in de stad geplakt. De gemeente heeft de SP gesommeerd die affiches voor het einde van het carnaval weg te halen, maar de SP weigerde daaraan gehoor te geven.