Partijloze Knoll kandidaat presidentschap Oostenrijk

WENEN, 28 FEBR. De 35-jarige Gertraud Knoll, een geestelijke van de Lutherse kerk, heeft zich verrassend kandidaat gesteld voor de Oostenrijkse presidentsverkiezingen op 19 april. Ze opende haar campagne gisteren met de belofte dat ze als president van Oostenrijk “nooit een formateur zal benoemen die alleen maar polariseert en daarmee problemen schept in plaats van ze op te lossen, of hij nu Haider heet of anders”.

Knoll is geen kandidaat namens een partij, ze noemt zich “iemand uit het volk” en pleit voor meer ethiek in de politieke besluitvorming. Vorig jaar beschuldigde ze in een tv-interview de minister van Binnenlandse Zaken ervan bij voorbaat op de eisen van de extreem-rechtse FPÖ-leider Jörg Haider in te spelen.

“Mijn verkiezing zou een signaal aan vrouwen zijn dat ze niet pas na de overgang belangrijke banen kunnen krijgen. Voor mijn kinderen zal goed worden gezorgd. Hun vader is voor hen net zo belangrijk als ik”, aldus Knoll.

Haider opende gisteren onmiddellijk de aanval op Knoll. Hij noemde haar een van de ergste vijanden van zijn partij. “Wij hebben macht en die zullen we gebruiken ook! Wij zullen ervoor zorgen dat iemand president wordt die ons accepteert!” riep hij donderdag tijdens een partijoptreden.

De overige oppositiepartijen reageerden positief op Knolls kandidatuur. Madeleine Petrovic, fractievoorzitter van de Groenen, sprak haar waardering voor Knoll uit en beloofde steun. Heide Schmidt, leider van de liberalen en zelf presidentskandidaat, begroette haar concurrente zo hartelijk dat mannelijke krantencommentatoren van “een wat al te doorzichtige vrouwensolidariteit” spraken.

De regeringspartijen, de sociaal-democraten (SPÖ) en de conservatieven (ÖVP), die Thomas Klestils kandidatuur gezamenlijk steunen, waren terughoudender. Vooral binnen de SPÖ heeft de kandidatuur van Knoll voor beroering gezorgd. ÖVP'er Klestil was van begin af aan omstreden bij de sociaal-democraten. Na het interview met de Franse krant Le Monde, waarin hij had verklaard dat Haider niet van regeringsverantwoordelijkheid mag worden uitgesloten, is de onwil bij de SPÖ om op Klestil te stemmen alleen maar groter geworden. Tot verbijstering van bondskanselier Victor Klima verklaarden aanvankelijk vijf sociaal-democratische kamerleden tegen alle partijafspraken in Knoll te steunen. Maar ook zonder steun van de SPÖ moet Knoll, dankzij de Groenen en de liberalen de zes handtekeningen kunnen krijgen, die ze als niet-gebonden kandidaat nodig heeft om zich verkiesbaar te stellen.