Oss

Peter de Bruijn vraagt zich in NRC Handelsblad van 20 februari af “of de SP het er in andere gemeenten ook zo goed van af kan brengen als in Oss” (NRC Handelsblad, 20 februari). En ook Maarten van den Hurk stelt dat “als je het over twee jaar bekijkt, dan gaat het gewoon goed”. Jammer dat zij zo weinig kritisch zijn ten aanzien van het SP-beleid in Oss. Zou dat wel het geval zijn dan zouden ze zien dat er weinig tot geen verschil bestaat met bijvoorbeeld het CDA.

Neem de kwestie van het openbaar vervoer in Oss. SP-wethouder J.Iding zegt daarover dat het niet kostendekkend werkt. Het kon niet kostendekkend werken, omdat de auto prevaleert boven het openbaar vervoer. Om mensen uit de auto te krijgen is een beleid nodig dat is gericht op het terugdringen van het autogebruik. Bij de SP-wethouder heeft dit geen enkele prioriteit gekregen tijdens zijn campagne voor het behoud van het openbaar vervoer in Oss in de zomer van 1996.

Juist maatregelen zijn en worden genomen die niet te rijmen zijn met hetgeen de SP zegt te willen met het openbaar vervoer. Zoals de realisatie van de A50 door Oss. Iedereen weet inmiddels wel, ook de SP, dat meer wegen leiden tot meer verkeer en tot leegloop van het openbaar vervoer.

Maar maatregelen om het autogebruik drastisch te beperken zijn impopulair bij de burgers. Starheid in denken, schijnheiligheid en bedrog manifesteert zich ook bij de SP en daarin onderscheidt deze partij zicht in geen enkel opzicht van andere partijen in Oss.