Onderzoek rol OM in Juliët-zaak

DEN BOSCH, 28 FEBR. De Bredase hoofdofficier van justitie J. Wabeke wil dat de rijksrecherche de handelwijze onderzoekt van een van zijn officieren van justitie, C. van Spierenburg. Volgens het gerechtshof in Den Bosch heeft Van Spierenburg verklaringen over een 'deal' met een crimineel afgelegd “die niet anders dan als onwaarheid kunnen worden bestempeld”.

Het gaat om een getuigenis die van Spierenburg heeft afgelegd in de behandeling van de zogenoemde 'Juliët'-zaak. Van Spierenburg ontkende eerder een afspraak te hebben gemaakt met de Britse crimineel P. over een beperkte strafeis in ruil voor belastende verklaringen over zijn medeverdachten.

In hoger beroep is echter gebleken dat de advocaat van P. over bandopnamen beschikte van telefoongesprekken waarin Van Spierenburg onderhandelde over een beperkte strafeis tegen P. De officier gewaagde in deze telefoongesprekken onder meer over het bewust “niet op papier zetten” van dergelijke afspraken.

Het gerechtshof in Den Bosch oordeelde gisteren dat uit deze bandopnamen blijkt dat Van Spierenburg bewust onwaarheden over zijn afspraken met P. aan de rechter heeft overgelegd. Op grond daarvan bracht het hof eerder opgelegde straffen tegen tien verdachten van de zogeheten 'Juliët'-bende terug tot maximaal viereneenhalf jaar.

Tegen de hoofdverdachte van de 'Juliët'-bende was vijftien jaar geëist. De bende wordt verdacht van grootschalige drugshandel, ontvoering, afpersing in combinatie met uiterst gewelddadig optreden. De bende beschikte volgens justitie over een speciale eenheid die, vermomd als arrestatieteam van de politie, optrad tegen slachtoffers. Daarbij werden zware vuurwapens en explosieven gebruikt. Volgens de politie werden sommige slachtoffers wekenlang vastgehouden en gemarteld.

In de omgeving van Van Spierenburg is gisteren met verwondering gereageerd op het verzoek van hoofdofficier Wabeke de rijksrecherche in te schakelen. Volgens bronnen betrokken bij het onderzoek was Wabeke op de hoogte van alle afspraken die met P. waren gemaakt. Wabeke was gisteravond niet voor commentaar bereikbaar. Tegenover het ANP noemde hij gistermiddag de uitspraak van het hof “verontrustend en ernstig”.

Pagina 3: Officier ontkent aantijging

“Van een officier van justitie kan en moet immers worden verwacht dat deze altijd de waarheid spreekt, zowel op de zitting als daarbuiten”, aldus Wabeke.

Hij wees er overigens tegenover het ANP op dat ook Van Spierenburg zelf om een onderzoek door de rijksrecherche heeft gevraagd.

Van Spierenburg ontkent overigens een onware verklaring te hebben afgelegd. De opgenomen gesprekken zouden slechts ten dele zijn weergegeven op de bandopnamen die de advocaat van P. aan het hof heeft overgelegd.

Bij de behandeling in eerste aanleg van de zaak tegen de 'Juliët'-bende waren al onduidelijkheden gerezen over de afspraken die met 'kroongetuige' P. zouden zijn gemaakt. P. legde tegenover de rechter-commissaris uiterst belastende verklaringen af over zijn mede-bendeleden. Hij weigerde echter op de zitting te verschijnen om deze verklaringen te herhalen, omdat hij meende dat officier van justitie Van Spierenburg eerder gemaakte afspraken niet nakwam.

Volgens P. had Van Spierenburg hem onmiddellijke invrijheidsstelling - gelijk aan een straf van twee jaar - in het vooruitzicht gesteld in ruil voor de verklaringen over de andere leden van de 'Juliët'-bende. Volgens Van Spierenburg was daarvan geen sprake. Hij eiste vier jaar tegen P., die ook aan de verdachte werden opgelegd.

Strafpleiter G. Spong, raadsman van een van de hoofdverdachten, meent dat door de meineed “het vertrouwen in de rechtsstaat en het functioneren van justitie ernstig is aangetast”. Hij heeft vrijdag bij Wabeke een strafklacht tegen officier van justitie Van Spierenburg ingediend. De raadsman wil dat de officier wordt vervolgd wegens meineed.