Newcastle

Zonder ook maar iets af te willen doen aan de waarde of de juistheid van het artikel 'Steeds meer Britten vallen door sociaal vangnet' (19 februari) wijs ik erop dat de bij het artikel geplaatste foto van een straat in Newcastle in genen dele illustratief is voor waar het hier om gaat: een probleemwijk, zoals het onderschrift vermeldt.

Ook al toont de foto op het eerste gezicht een onaantrekkelijke straat met huizen erlangs (zeer ongezellig en naargeestig allemaal), in feite is dit helemaal geen gewone straat, maar een doorgang langs de achterzijden - rechts en links - van een reeks huizen. In Newcastle en andere Britse steden bevindt zich vaak tussen twee straten zo'n doorgang. U zou de voorkanten eens moeten zien! Weliswaar op zichzelf een lange, eentonige straat met reeksen identieke rijtjeshuizen, maar doordat elk huis in andere kleuren is geschilderd en een ander voortuintje heeft is zo'n straat toch vaak heel gezellig; geen villawijk natuurlijk, maar ook zeker geen troosteloze volksbuurt. Zie trouwens hoe keurig de vuilnis op de foto achter de huizen is geplaatst. Van verloedering is hier echt geen sprake.

    • P.W. Schilthuis