Nederland geen ambtenarenstaat

Tegen het algemene beeld in heeft Nederland weinig ambtenaren: veertien procent van alle werknemers is staatsdienaar. In andere industrielanden zijn relatief veel meer ambtenaren. Zweden spant de kroon met 46 procent. Zelfs in de VS, de kampioen van de vrije markt, werken meer ambtenaren dan in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

Claire van de Loo, directeur van Wie Mailt Wat? wijt de groei van het aantal mailings in eerste instantie aan de groei van het aantal buitenlandse fondsenwervers, voornamelijk wervers die zich richten op kinderen in Derde Wereld. Ze schat hun aantal op vijftien. “Die mailen enorme aantallen”, aldus Van de Loo. “Niet alleen vaak (maandelijks) maar ook veel - honderdduizenden brieven per mailing.”

    • Arlen Poort