Lange wachtlijst verzorgingshuizen

ZEIST, 28 FEBR. Het aantal ouderen dat wacht op een plaats in een verzorgingshuis is de afgelopen jaren toegenomen.

Ruim 35.000 mensen staan nu op de wachtlijst, eind 1996 waren dat er nog 29.000. Het aantal urgente wachtenden, mensen die direct 24-uurs verzorging nodig hebben, steeg in ruim een jaar tijd met 4.000 naar 19.000. Uit het rapport van het bureau Heliview, dat in opdracht van de WoonZorg Federatie is opgesteld, blijkt dat de gemiddelde wachttijd langer wordt. (ANP)