Inburgering voor imams en pandits

DEN HAAG, 28 FEBR. Imams, pandits en andere geestelijke leiders van buitenlandse komaf krijgen een inburgeringscontract-plus aangeboden.

De geestelijken krijgen naast de algemene inburgeringscursus extra lessen over de maatschappelijke positie van etnische minderheden in Nederland. Het kabinet heeft gisteren ingestemd met een nota van minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) over het integratiebeleid van geestelijken. Het kabinet heeft voor de speciale cursussen voor de godsdienstig voorgangers gekozen, omdat zij ook actief zijn als raadgevers van gelovigen. Ook treden zij vaak op als godsdienstleraar op basisscholen en zijn zij bemiddelaar bij politie en justitie. Het kabinet vindt dat de geestelijken voor het uitoefenen van dergelijke taken goed op de hoogte moeten zijn van de Nederlandse samenleving. Imams die nog in Marokko of Turkije zijn, maar weten dat zij naar Nederland zullen gaan, kunnen ook al een speciale voorbereidingscursus volgen. Dijkstal vindt het wenselijk dat er ook in Nederland via het reguliere onderwijs opleidingen voor imams opgezet worden. (ANP)